Så hjälper de patienter att hantera smärta

Smärta Smärtrehab Västmanland är bäst i Sverige på minskad upplevelse av smärta bland sina patienter. "Vi tänker tvärtom och ser inte smärtlindring som ett huvudmål" säger överläkaren Mats Rothman.

Så hjälper de patienter att hantera smärta
Patienterna kommer till Smärtrehab Västmanland via remiss från sjukvården. Fokus är att de ska kunna gå tillbaka till arbetet. Foto: Adobe Stock

Smärtrehab Västmanland  är bland de bästa i samtliga uppmätta kategorier bland landets smärtkliniker under 2020.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det framgår av den årliga sammanställningen från Nationella registret över smärtrehabilitering. Bäst är kliniken i tre kategorier:

  • Andel patienter som anger minskad smärtupplevelse efter avslutad rehabilitering: 85 procent. Riksgenomsnittet: 60 procent.
  • Andel patienter som efter avslutad rehabilitering anger att de har färre katastroftankar om smärta: 50 procent: Riksgenomsnittet: 23 procent
  • Andel patienter som själva skattar att deras förmåga att förvärvsarbeta, workability index, ökat efter avslutad rehabilitering: 53 procent. Riksgenomsnittet: 28 procent.

Terapi som fokuserar på acceptans

Framgångsformeln består av terapier som fokuserar på acceptans och beteendeförändring – och en behandlingsfilosofi som inte fokuserar på smärtan i sig.

– Genom att fokusera på aktiviteter, möjligheter och smärtacceptans, istället för att behandla smärtan i första hand, kommer minskad smärta ofta som en bieffekt, säger överläkaren och verksamhetschefen Helena Höglund.

Tänker tvärtom

Det traditionella behandlingssättet utgår från smärtan i sig för att försöka lindra den med olika metoder som till exempel medicinering.

– Vi tänker tvärtom och ser inte smärtlindring som ett huvudmål. Det kan upplevas som mycket annorlunda av de patienter som kommer hit, säger överläkaren Mats Rothman, som grundade Smärtrehab för 20 år sedan.

Helena Höglund och Mats Rothman menar att traditionell smärtbehandling lätt kan bli en ond cirkel: Smärta – medicinering – dra sig tillbaka från livet – smärta – medicinering – dra sig tillbaka från livet.

Rädsla för att få ont

Smärtrehab Västmanland har cirka 130 rehabiliteringspatienter per år. Behandlingen omfattar både psykologiska och fysiologiska tekniker med fokus på att patienten ska återfå sin arbetsförmåga.

En av metoderna som används är ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Det är en terapiform som går ut på att patienten strävar mot det som är viktigt i livet – även om sjukdom och symtom fortfarande finns där. Det kan handla om någon som tidigare njutit av naturpromenader, men nu avstår från dessa av rädsla för att få ont.

– Då fokuserar vi behandlingen på att hitta vägar att våga exponera sig för smärtan, och att återuppta det som tidigare givit glädje. Att släppa rädslan för att få ont, säger Mats Rothman.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan