Kalmar testar hälsofrämjande modell för äldre

Äldrevården Hembesök med förebyggande samtal om hälsa och välbefinnande. Det är en ny modell som Kalmar nu testar för att stärka och stödja äldre som bor hemma.

Kalmar testar hälsofrämjande modell för äldre
Kalmar testar en ny modell med förebyggande hälsosamtal för äldre som bor hemma.

Med start i september kommer invånare över 79 år i Kalmar att få ett erbjudande om hembesök av en distriktssköterska.

– Hembesöket är både hälsofrämjande och förebyggande, säger Ulla Hellström, distriktssköterska på Kalmar kommun som leder projektet och som även ska genomföra hembesöken.

Samtal och stöd

Samtalet fokuserar alltså på att stödja och ge förutsättningar för en bättre hälsa. Men syftet är också att bevara god hälsa och förhindra att skador och sjukdomar uppkommer eller blir värre.

Under besöket samtalar man om hälsa ur ett brett perspektiv – allt från säkerhet i hemmet, allmän hälsa, psykosocial och fysisk hälsa till nutrition, kognitiv förmåga samt blodtryck- och blodsockerkontroll. Utefter detta får den äldre rekommendationer för just hens situation, utifrån hens behov. Tanken är att följa upp besöket efter ett år.

Gemensam satsning

Kalmar kommun och Region Kalmar län finansierar projektet tillsammans. Till att börja med ska man testa modellen i ett avgränsat pilotprojekt för personer i åldern 79-81 år. Om det faller väl ut kan det breddas till hela länet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan