Så kan patienter bli mer involverade i vården

Patientmötet Inkludering och uppföljning är två utmaningar inom psykiatrin. Psykologen Andreas Gremyr har hittat en möjlig lösning i ett digitalt verktyg som ursprungligen kommer från England.

Så kan patienter bli mer involverade i vården
Dialog+ har testats i liten skala och fler är nu intresserade av att använda det. Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Att kontinuerligt följa upp hur patienten mår kan skapa en trygghet hos patienten och personer runt omkring. Det kan förhindra återfall och öka möjligheten till ett gott liv.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Svårt att få en överblick

Men att följa upp och göra patienten mer delaktig i sin vård är en utmaning inom psykiatrin.

– Utifrån min erfarenhet av att arbeta i psykiatrin uppfattade jag att det var för godtyckligt vilken hjälp patienter får och att vården inte är bra på att ta tillvara på data för att bli bättre, säger Andreas Gremyr, psykolog på Psykiatri Psykos på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Han menar att det exempelvis är svårt för behandlare att få en bra överblick. Dessutom är det omöjligt för patienter att ha insyn, vilket gör att de inte kan bli ordentligt delaktiga i sin egen behandling.

Följer upp vården i London

Andreas Gremyr har därför sökt en lösning på problemet och fastnade för Dialog+, ett engelskt verktyg som utvecklats för att följa upp vården för patienter och behandlare inom psykiatrin i London.

– Det hade helt enkelt visat sig effektivt, både i att stödja ökad delaktighet och patienternas väg mot bättre hälsa. Vi fick tillåtelse att översätta, anpassa och testa det i en svensk kontext, berättar Andreas Gremyr.

Underlättar kommunikationen

Via verktyget kan patienten skatta upplevelsen av vården och olika livsområden på en sjugradig skala. De kan också ta ställning till om det är några frågor som är extra viktiga att samtala om.

Det går också att jämföra med tidigare skattningar. Patient och behandlare kan därmed se var det skett positiva och negativa förändringar.

Tanken är att arbetssättet och verktyget ska underlätta kommunikationen även för patienter med kognitiva svårigheter.

Blir mer överskådligt

– Det blir mer överskådligt än att leta bland journaltext, där det inte heller finns samma möjlighet att jämföra över tid. Det är framförallt något som verkligen är görbart i mötet med patienten, som inte tar så lång tid att genomföra men som kan ge stor effekt. Det har också en fördel att det kan användas i digitala vårdmöten vilket ju har blivit vanligare under pandemin, säger Andreas Gremyr.

Nu ska fem vuxenpsykiatriska verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset testa verktyget i en större skala för en mängd patientgrupper.

Tanken är att det sedan ska kunna spridas till andra delar av landet samt hos privata och kommunala aktörer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan