Ökad trygghet med mobila sjukvårdsteam

Äldrevården För att kunna ge de äldre en bättre vård har Norrtälje testat en modell med mobila sjukvårdsteam. Utvärderingarna talar sitt tydliga språk – verksamheten blir nu permanent.

Ökad trygghet med mobila sjukvårdsteam
Mobila medarbetare på väg att göra hembesök. Från vänster: Gabriel Ekman, läkare, Åsa Sjölin, sjuksköterska, Helena Nielsen, sjuksköterska och Susanne Ehlin Enström, sjuksköterska.

I takt med att andelen äldre ökar, växer också behovet av en trygg och nära vård. Det är också bakgrunden till att Norrtälje kommun startade ett projekt 2020 för att testa en modell med sjukhusanslutna mobila sjukvårdsteam (SAMS).

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

1 200 hembesök

Sedan dess har teamet gjort cirka 1 200 hembesök. Utvärderingen av projektet visar nu att såväl nöjdhet som livskvalitet har ökat hos de inskrivna patienterna.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, KSON, har därför beslutat att SAMS-teamet nu blir permanent.

– Flera av patienterna har haft upprepade inläggningar på Norrtälje sjukhus, men vill inget hellre än att vara kvar hemma. Efter inskrivning i teamet är det möjligt. Det känns fantastiskt att SAMS-teamet får vara kvar och bli en permanent verksamhet.

Det säger Jan Bergman, projektledare och chef för geriatriska kliniken på Norrtälje sjukhus.

Tryggare och färre sjukhusbesök

Genom att ge vård i hemmet går det i många fall att undvika besök på akutmottagning och inläggning på sjukhus. Resultaten av utvärderingen visar också på ökad trygghet, färre sjukhusinläggningar och högre livskvalitet för äldre patienter med kroniska sjukdomar.

SAMS-teamet drivs som ett projekt av Tiohundra på uppdrag av KSON. Teamet består av läkare och sjuksköterska och utgår från den geriatriska kliniken vid Norrtälje sjukhus.

– Det mobila teamet har bidragit till att multisjuka patienter, det vill säga de med flera kroniska sjukdomar, känner en ökad trygghet och fått en högre livskvalitet. Teamet kan göra bedömningar och föreslå lämpliga sjukvårdsåtgärder för patienten i hens egna hem, säger Maria Johansson, förbundsdirektör, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Om Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, KSON

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje är en självständig myndighet med två medlemmar – Region Stockholm och Norrtälje kommun – som tillsammans ansvarar för en sammanhållen vård och omsorg till invånarna i Norrtälje kommun. KSON ansvarar även för ägarstyrning av det helägda Tiohundra.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan