Koncentrerad vård gav bättre kvalitet

En större volym av specialiserad vård som cancerkirurgi har ett positivt samband med ökad vårdkvalitet, mätt i antal komplikationer och överlevnad efter operationen.

Koncentrerad vård gav bättre kvalitet
Daniel Avdic. Foto: Privat.

Det visar forskning av hälsoekonomen Daniel Avdic och forskarkollegerna nationalekonomerna Petter Lundborg och Johan Vikström.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsvård.se premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Frågan om sambandet har aktualiserats av att allt mer vård idag koncentreras till färre enheter, just för att hålla kompetensen uppe enligt principen att övning ger färdighet.

– Vi studerade vad som hände under perioden från en bit in på 90-talet till mitten av 00-talet, då man la ned kirurgverksamheten vid flera mindre sjukhus och flyttade canceroperationer till större sjukhus, berättar Daniel Avdic, som just nu på uppdrag av SNS skriver på en rapport om ämnet.

Resultaten tyder på både en högre överlevnad och färre komplikationer på de sjukhus som genomförde en större volym av de här operationerna som en konsekvens av nedläggningarna.

– Cancerkirurgi är ju en högspecialiserad vård som kräver många års erfarenhet att bemästra, så det är ganska rimligt att övning ger färdighet vad gäller den sortens ingrepp. Men jag ska också säga att utifrån vår forskning kan vi ändå inte helt säkert styrka att erfarenhetsbaserat lärande driver orsakssambandet mellan vårdvolym och vårdkvalitet – det behövs mer forskning på bättre data för att dra den slutsatsen.[DA1]

 

Den vetenskapliga invändningen mot sambandet handlar om att det också kan vara så att patienter medvetet söker sig till kliniker som är kända för att vara bra. Dock är detta mindre sannolikt i Sverige än på andra håll, eftersom patienters möjlighet att välja sjukhus vid tiden för studien var begränsad.

En fördubbling av antalet canceroperationer på ett sjukhus visade sig i studien leda till en genomsnittlig ökning i överlevnad (räknat över fyra år) med 4,8 procent.

Utöver överlevnaden studerades också sannolikheten för att patienten skulle behöva genomgå ytterligare en operation, vårdtidens längd och sannolikheten för återinläggning av patienten.

Färre behövde en ny operation där patientvolymen var hög, medan vårdtiden var densamma och antalet återinläggningar tycktes marginellt lägre.

Så sammantaget – är detta stöd för att centralisera vården?

– Vi ser ju positiva samband just för denna typ av högspecialiserad vård där det är viktigt att hålla uppe kompetensen. Samtidigt finns det ju annan vård där det är långt viktigare med tillgänglighet, vad gäller vård vid hjärtinfarkt kunde vi i en annan studie samtidigt se ett temporärt negativt utfall på överlevnad då akutsjukhus la ned och det blev längre för många patienter till sjukhuset.

[DA1]