Samlad bild av patienternas klagomål

Klagomål Under förra året kom det in tusentals klagomål med anknytning till covid-19. Nu finns de samlade i en gemensam rapport.

Samlad bild av patienternas klagomål
Patienternas synpunkter på covid-19 vården finns nu samlad i en rapport. Foto: Adobe Stock

Patienters egna berättelser och erfarenheter är en viktig källa till kunskap i hälso- och sjukvårdens patientsäkerhetsarbete. Nu har Sveriges samtliga 21 patientnämnder sammanställt en rapport av de 3 337 covid-19 relaterade klagomål och synpunkter som kom in under 2020.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Rapporten visar att klagomålen i stor utsträckning handlar om nekad, inställd och framflyttad vård. Dessutom har patienterna varit rädda för att smittas i samband med besök i hälso- och sjukvården.

Besöksrestriktionerna har också varit ett problem. Det har minskat möjligheten för närstående att vara delaktiga och ge sitt stöd. Det gällde framförallt för patienter som inte själva kunde föra sin talan eller i samband med vård i livets slutskede, graviditet och förlossning samt inom kommunal vård.

Rapporten visar också att vården vid bekräftad covid-19 har i vissa fall upplevts bristfällig och att patienter upplevt en sämre vårdkvalitet i spåren av pandemin.

Rapporten är ett viktigt bidrag till hälso- och sjukvårdens fortsätta kvalitets- och utvecklingsarbete.

Hela rapporten finns att läsa här: Pandemin och patienterna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan