Samverkansmodellen belönades på Kvalitetsmässan

Projektet Samverkande sjukvård kortar väntetiderna för patienter som väntar på ambulans genom att ”ta bort stuprören” och utnyttja både ny teknik och alla vårdresurser över organisationsgränserna. Nu har projektet i samband med Kvalitetsmässan belönats med Götapriset, i konkurrens med nära 400 anmälda projekt.

Samverkansmodellen belönades på Kvalitetsmässan

– Jätteroligt, säger projektledaren Maria Klingberg till Kvalitetsvård. Det här känns som ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Allt började i Fyrbodal redan 2009. Med en åldrande befolkning, glesbygd och långt till akutsjukhus för många invånare behövde man hitta nya samverkansmodeller. Då satte man sig ned tillsammans – kommunerna, 1177, ambulansen, vårdcentraler, NU-sjukvårdens nystartade medicinska äldrevårdsavdelning MÄVA och lokalsjukhuset. Det man kom fram till var ett nytt sätt att tänka över organisationsgränserna, att närmaste resurs ska utnyttjas så väl som möjligt.

Om kommunens sjuksköterska är närmare en patient som behöver hjälp kan sjuksköterskan rycka ut till patienten i väntan på att ambulansen kommer. Det möjliggörs genom en app där personalen som larmar ut kan se vilken resurs som är närmast.

Projektet har flera delar, men det är just utlarmningen till IVPA (i väntan på ambulans) som nu belönas.

– Vi ska ju också vara ett växthus för utveckling och förbättring, så det pågår ett ständigt utvecklingsarbete, berättar Maria Klingberg.

I sin linda just nu är ett nytt sätta att arbeta med digitala vårdmöten för personer som vanligen inte kan ta del av sådana – exempelvis äldre personer som kanske inte använder digital teknik själva och som saknar BankID. Mötena kommer att ske med hjälp av den vårdpersonal som besöker dessa i hemmet.

Vilka är utmaningarna i Samverkande sjukvård?

– Först var det ju att få alla med i att arbeta på nya sätt. Men det är också en utmaning att hålla liv i ett projekt som har pågått en tid, att hitta entusiasmen på nytt. Ofta är ju motivationen på topp just när man drar igång ett nytt projekt och alla inblandade satsar tid och energi. Det är viktigt att ge sig tid i ett sådant här samverkansprojekt att fortsätta träffas regelbundet, så att man inte ramlar tillbaka i gamla hjulspår.

 

Juryns motivering:

 

GötaPriset 2019 tilldelas Västra Götalandsregionens Samverkande sjukvård för arbetet med ”Snabbare och närmare vård genom samverkan och ny teknik”.

Åtta minuter går ofta fort. Men inte när man väntar på ambulansen. Åtta minuter kan vara skillnaden mellan liv och död.

Genom att tänka nytt och innovativt har man fått bort stuprören. I stället ser man alla vårdresurser, oavsett organisationstillhörighet, som en samlad gemensam resurs som finns där för invånarnas bästa.

Med teknikens hjälp, och med samverkan mellan SOS Alarm och kommunens sjuksköterskor, kan man via en app se var närmaste kommunsjuksköterska finns och även ge navigationshjälp. Resultatet blir en snabbare och närmare vård för invånarna i Fyrbodal.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan