Samverkansmöten kapar vårdtider i Landskrona

Långa vårdtider och onödiga processer ledde till samverkansprojekt.

Samverkansmöten kapar vårdtider i Landskrona

FotoLånga vårdtider och onödiga processer där patienter i hemsjukvården tvingas söka akut för att få en läkartid. Det fick Landskrona att starta ett projekt där kommun, slutenvård och primärvård jobbar tillsammans mot gemensamma mål.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Mellan fyra och sex gånger per år samlas det nya Närsjukvårdsrådet med representanter från kommun, slutenvård och primärvård i Landskrona. De klubbar igenom förbättringsförslag som personal ute i verksamheterna lämnar in.

Exempelvis upplevde sjukvårdspersonal att vissa patienter som sökte akut egentligen inte behövde sjukvård. Inom ramen för Landskronaprojektet anlitades en biståndshandläggare på jourtid för att fånga upp patienterna. När initiativet utvärderades visade det sig att det endast var en till två personer i veckan som sökte akutvård ”i onödan”.

– Vi utraderade en myt. Nu har vi istället ett VIP-nummer till kommunen som vi kan ringa när vi behöver snabb hjälp, säger Jonas Tengsmar, verksamhetschef på Närsjukvård Nordväst i Landskrona.

Dessutom har primärvården ökat sina insatser för att kunna ta hand om halvakuta fall. Patienter inom hemsjukvården behöver inte längre passera akutmottagningen för läkarkonsultation. Eva-Lotta Nydahl är enhetschef på Mottagningsteamet på Landskrona stad och ansvarig för arbetsutskottet.

– Det viktigaste med Landskronaprojektet är att vi har fått förståelse för varandras organisationer, säger hon.

Och samarbetet har gett frukt. Mätningar visar att vårdtiderna sjunkit från omkring åtta till sex dagar sedan 2014.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan