Schemaarbete och värdegrund i Strömstad gav hemtjänst i topp

Schemaarbete och värdegrund i Strömstad gav hemtjänst i topp
Jennie Persson, verksamhetschef för Vård och omsorg, Strömstads kommun. Foto: Privat.

För bara två år sedan var hemtjänstpersonalen i Strömstad så missnöjd med sin arbetssituation att Kommunals skyddsombud gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket. Schemat fungerade inte, planeringen var dålig och flera i personalen var sjukskrivna, enligt denna anmälan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Idag är Strömstad i topp i Sverige vad gäller brukarnöjdheten med hemtjänsten. Personalomsättningen är förhållandevis låg, och brukarna möter inte fler än 12 olika personer under en tvåveckorsperiod.

– Vi har jobbat väldigt mycket med schemaläggningen, berättar Jennie Persson, som tillträdde som verksamhetschef för äldreomsorgen efter skyddsombudets anmälan för två år sedan. Där är kontinuiteten en viktig faktor, vi försöker lägga sådana scheman att brukarna inte möter för många olika personer.

Över huvud taget fokuserar äldreomsorgen i Strömstad allt mer på önskemålen från brukarna och på bemötandet. All personal har genomgått Socialstyrelsens webbutbildning i äldreomsorgens nationella värdegrund, vilket har följts upp av diskussioner i smågrupper på arbetsplatsen.

– Vi försöker också att alltid fånga upp brukarnas önskemål och behov. Och när vi inte kan tillgodose deras önskemål så förklarar vi, i en dialog med dem. Det kan vara möjligt för vissa brukare att bara ha en liten grupp som arbetar hos dem – men det går inte att tillgodose en önskan om att det bara ska vara en enda – förstås, men då är vi noga att förklara varför.

En annan framgångsfaktor tror hon är att all personal numera arbetar direkt i verksamhetssystemet Treserva. Allt som händer registreras där och blir tillgängligt för kolleger. Idag sker den här rapporteringen i datorer i hemtjänstens lokaler, men ambitionen är att man snart  ska dokumentera via smart mobil eller surfplatta. Redan idag har alla sina uppdrag i mobilerna.

Successivt håller hela äldreomsorgen i Strömstad på att implementera det systematiska arbetssättet IBIC, Individens behov i centrum. Den är ett paradigmskifte, konstaterar Jennie Persson, kanske allra mest på särskilda boenden där man förr har haft en tendens att det är boendets rutiner som styr mer än individens.

Strömstad har låg arbetslöshet – bara två procent. Det är också en gränskommun, med välbetalda vårdjobb i Norge bara ett par mil bort.

– Rekrytering är en utmaning, konstaterar Jennie Persson. Men idag trivs personalen, och de känner en stolthet och vi har därför inte så hög personalomsättning.

Strömstad är även en glesbygdskommun, vilket har gjort det till en lyckosam nödvändighet att söka samarbeten som hemtjänsten idag har stor nytta av. En mil ut i havet ligger Kosteröarna, där det också finns brukare inom hemtjänsten.

– När de ska på läkarbesök eller annat inne i stan har vi inte möjlighet att sätta vår personal tur och retur på passagerarbåten för att hjälpa dem. Då har vi istället hamnföreningen som samarbetspartner, de rycker in och hjälper personen till båten. Det här fungerar utmärkt, men det kräver att man träffas och gör upp hur samarbetet ska e ut.

En av två i landet med 100-procentig brukarnöjdhet

I enkäten över brukarnas nöjdhet med hemtjänsten hade Strömstad 100 procent brukare som var ganska nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Svarsfrekvensen var runt 65 procent. Bara Sorsele hade samma höga brukarnöjdhet. I Strömstad utförs all hemtjänst i kommunens regi.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan