Screening ska hitta muncancer

Folktandvården i Dalarna och Stockholm har inlett en screening mot cancer i munnen i ett forskningsprojekt. Borstprov ihop med artificiell intelligens ska kunna identifiera cancer på ett tidigt stadium.

Screening ska hitta muncancer
Kristina Edman. Foto: Region Dalarna.

En tidig diagnostik av oral cancer är av stor betydelse för behandling och överlevnad.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Genom att använda en borste istället för biopsi blir provtagningen smärtfri, billigare och enklare för patienten. Forskningsprojektet ska visa om metoden avlastar specialisttandvården och framförallt om det går att identifiera de patienter som löper risk för att utveckla munhålecancer.

– Vinsterna är stora ur ett folkhälsoperspektiv genom ökad livskvalitet för individ och närstående men också i ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger tandhygienisten och forskningsledaren i Region Dalarna Kristina Edman i ett pressmeddelande.

Cancer i munhåla och svalg är betydligt vanligare än flera andra typer av cancer, till exempel livmoderhalscancer som förebyggs med nationell screening sedan många år.

Samverkansprojekt

Forskningsprojektet ”Tandhygienister och tandläkare som utförare av borstprover för screening av muncancer” är en samverkan mellan Folktandvården Stockholm, Folktandvården Region Dalarna, Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Centrum för bildanalys vid Uppsala universitet och SciLifeLab, ett nationellt center för molekylära biovetenskaper som drivs av Karolinska institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan