SLS uppmaning: Evidensgranska styrmodeller

I slutet av mars skickade Svenska Läkaresällskapet en skrivning till Rådet för styrning med kunskap med en uppmaning om att snarast utse en myndighet med uppdrag att evidensgranska värdebaserad vård. Anledningen är att värdebaserad vård är den senaste i en rad av olika trender inom styr- och organisationsmodeller att införas på bred front Sverige, men där det vetenskapliga underlaget är otillräckligt redovisat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Svenska Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren. FOTO: Svenska Läkaresällskapet
Svenska Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren. FOTO: Svenska Läkaresällskapet

– Vi tycker att det finns risker när vården med ekonomiska problem och ökande kostnader försöker styra vården utifrån förebilder inom industrin. Det är lätt att gripas av entusiasm för dessa idéer och införa dem storskaligt, utan att först pröva dem kontrollerat och småskaligt och med omsorgsfull vetenskaplig dokumentation. Allt annat vi arbetar efter är evidensbaserat, därför anser vi att det behövs ett mer vetenskapligt förhållningssätt även till organisation, ledning och styrning, säger Svenska Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren.

Han är tydlig med att det inte handlar om någon kritik mot värdebaserad vård generellt, utan att deras uppmaning är att titta på kunskapsunderlaget och värdera om denna styrmodell kan ge resultat som inte kan uppnås på andra sätt.

– Kärnverksamheten i hälso- och sjukvården är varje enskilt patientmöte. Det är i praktiken en småskalig verksamhet och styrmodellerna som finns måste skapa goda förutsättningar för att ge kvalitet och resultat i patientmötet, inte fokusera på olika kvantitativa mått som till exempel antalet mottagningsbesök. Patienterna är inte flöden, de är individer.

Svenska Läkaresällskapet har i skrivande stund inte fått någon respons från Rådet för styrning med kunskap. De har dock fått positiva reaktioner från praktiker där många menar att organisationsmodeller som införs inte tar hänsyn till kärnverksamheten och inte är anpassade efter professionens verklighet.

– Det är lätt att mötas av kommentarer om att man är bakåtsträvare. Men att detaljstyra är principiellt fel. Hälso- och sjukvården ska ledas, inte styras. Vi behöver tydliga ramar avseende inriktningen av vårt arbete men det är professionens ansvar att forma verksamheten och se till att kvalitet och resultat nås i varje enskilt patientmöte.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan