Time-out minskar antalet akuta kejsarsnitt hos förstföderskor

Time-out minskar antalet akuta kejsarsnitt hos förstföderskor

Personalen på förlossningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset har infört time-out bland förstföderskor. Metoden har tillsammans med ett strukturerat och kontinuerligt förbättringsarbete visat sig mycket framgångsrik, och under de senaste tre åren har man lyckats minska andelen akuta kejsarsnitt med 30 procent.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Liselotte Bergqvist till vänster och Anna-Karin Ringqvist till höger. FOTO: Robert Emilsson.
Liselotte Bergqvist till vänster och Anna-Karin Ringqvist till höger. FOTO: Robert Emilsson.

– I vårt arbete kring värdebaserad vård har alla yrkeskategorier tillsammans med patienter tittat på vad som skapar värde för patienten, ger bästa möjliga utfall och är kostnadseffektivt, säger Anna-Karin Ringqvist, verksamhetsutvecklare vid Obstetriken på Sahlgrenska universitetssjukhus. Hon och kollegan Liselotte Bergqvist är ansvariga för förstföderskans process.

Begreppet time-out innebär att förlossningsteamet med barnmorska, läkare och undersköterska samlas runt patienten när det blir ett långdraget förlopp på förlossningen. Då ökar risken för komplikationer och i det läget är det viktigt att alla, inklusive patienten, samlas för att göra en plan tillsammans. Sedan arbetar man stegvis därifrån.

– Metoden har utvecklats utifrån intervjuer med kvinnor som har haft sekundär förlossningsrädsla; den skapar trygghet för patienterna. De vet vad som ska hända, känner sig mer delaktiga och får en mer positiv förlossningsupplevelse. Det är väldigt roligt att se hur bra det fungerar, och medarbetare är mycket nöjda med det här arbetssättet.

En framgångsfaktor i värdebaserad vård är att alla i teamet är med och siktar mot samma mål. Att antalet operationer minskar är bra för alla parter, och i fortsättningen vill man gärna utvärdera metoden ur patienternas synvinkel. Anna-Karin Ringqvist berättar att personalen arbetar med kontinuerlig återkoppling på resultaten, man har dagliga fallgenomgångar och satsar mycket på utbildning.

– En viktig del i värdebaserad vård är att utveckla teamet i förlossningen. Vi har till exempel deltagit i teamkurs på Linköpings universitet, och gått CTG-masterklass i fosterfysiologi och fosterövervakning. Vi är övertygade om att patientens kompetens tillsammans med professionens kompetens och den aktuella forskningen skapar den bästa vården.

Fakta och resultat:

• På Sahlgrenska universitetssjukhuset äger cirka 10 500 förlossningar rum per år. Av dessa är ca 3 500 förstföderskor med spontan start. För dessa var andelen akuta kejsarsnitt 9,6 procent år 2013.

• År 2015 var siffran 7,2 procent, och år 2016 har siffran sjunkit till 6,7 procent. En minskning på 3 procentenheter motsvarar då 30 procents minskning av akuta kejsarsnitt, jämfört med år 2013.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan