Plattan ett lyft för hemsjukvård på språng

Sedan hösten 2015 har Väddö testat ett mobilt it-stöd för primärvården.

Plattan ett lyft för hemsjukvård på språng

Norrtälje är en till ytan stor kommun, glest befolkad och med en stor åldrande befolkning. På Väddö vårdcentral är mer än 40 procent av de listade patienterna över 65 år och hembesök är därför en stor del av vardagen. Sedan hösten 2015 har Väddö testat ett mobilt it-stöd för primärvården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Med hjälp av Ipads och appen Hälsa på plats kan vårdpersonalen komma åt många av de system som de i vanliga fall har på vårdcentralen. De kan läsa och skriva journalanteckningar, se provsvar, beställa hjälpmedel samt nå olika beslutsstöd och kvalitetsregister.

Pilotstudien, som även är föremål för en vetenskaplig studie, avslutades i höstas. Lovisa Jäderlund Hagstedt, specialist i allmänmedicin och doktorand i Väddö vårdcentrals mobila it-stödsprojekt, är nöjd med resultatet.

Lovisa Jäderlund Hagstedt, specialist i allmänmedicin och doktorand i Väddö vårdcentrals mobila it-stödsprojekt.
Lovisa Jäderlund Hagstedt, specialist i allmänmedicin och doktorand i Väddö vårdcentrals mobila it-stödsprojekt.

– Vi fick övervägande positiva synpunkter. Det underlättar enormt att kunna läsa journalen och se provsvar när man är ute hos patienten. En stor fördel som många lyfter fram är möjligheten att dokumentera i direkt anslutning till besöket, vilket sparar mycket tid och minskar risken för fel. Många tycker att kamerafunktionen är jättebra. Dessutom kan de använda Ipaden för att visa instruktionsfilmer, berättar hon.

De negativa kommentarer som kom fram i studien handlade dels om tekniskt strul, som var ett problem till en början, dels om funktioner som personalen saknar, som tillgång till läkemedelslistor, dikteringsfunktion och möjlighet att göra tidsbokningar via Ipaden. Detta är saker man kommer att titta närmare på i den fortsatta utvecklingen av appen.

Lovisa Jäderlund Hagstedt berättar att hela idén till projektet kom från en av medarbetarna. På frågan om vilka önskemål hon hade kring utveckling av verksamheten svarade hon direkt ”Jag vill ha en mobil journal när jag är på hembesök hos patienterna”.

– Det vanliga är att en it-lösning kommer uppifrån och ska tryckas ner i organisationen, nu var det tvärtom. Det här är en idé från medarbetarna som vi tillsammans har utvecklat. Från idé till produkt tog det ett år – allt går om man vill, poängterar hon.

Fakta: Väddöprojektet

Bakom projektet ligger Akademiska vårdcentraler (AVC) i Norrtälje TioHundra, Akademiskt primärvårdscentrum, Innovationsslussen i Stockholms läns landsting, Innovationslabbet för e-hälsa, Avancerad sjukvård i hemmet, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus.

Pilotstudien avslutades i höstas, men redan under förra året anslöts fler vårdcentraler i kommunen till projektet. Projektet har även inspirerat Region Skåne som nu ligger i startgroparna för att breddinföra appen Hälsa på plats.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan