Små anpassade mål till äldre gav resultat

Undernäring hos äldre Många små näringstäta mål dagligen kan förebygga undernäring hos äldre. Det visar ett nytt måltidskoncept som har testats på serviceboenden i Stockholm och i Kävlinge.

Små anpassade mål till äldre gav resultat

Bättre sömn, viktuppgång och piggare gamla är resultat man såg efter sex veckor med det nya konceptet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

-Syftet med testet har varit att se hur behovsanpassade måltider kan förebygga undernäring hos äldre. Det har genomförts i liten skala och enbart på serviceboende på grund av corona, men trots det har vi fått ett viktigt underlag för vårt fortsatta arbete fšr att äldre ska få ökad tillgång till individanpassade måltider, säger Martina Barte, projektledare fšr Nollvisionen för undernäring hos äldre i ett pressmeddelande.

Konceptet bygger helt på Livsmedelsverkets rekommendationer för äldre med många små, näringstäta mål utspridda över dygnet. Deltagarna har serverats frukost, lunch och middag, två mellanmål och två dryckesmellanmål. Efter varje måltid har personal hjälpt den äldre att svara på frågor om måltiden. I Kävlinge gjordes också en hälsoenkät tre gånger under testperioden. Upplägget har inneburit visst merarbete för personalen, men trots detta är personalen mycket positiv till försöket och de har inspirerats till framtida måltider för den äldre. De ser gärna att det nya måltidskonceptet fortsätter.

Just nu sammanställs de erfarenheter och lärdomar som testperioden har gett. Målet på sikt är därefter att utveckla ett koncept för matkassar som även andra kommuner ska kunna använda för att förebygga undernäring hos äldre.

Läs mer om Nollvision för undernäring hos äldre

Hämtar fler artiklar
Till startsidan