Snabbare och bättre stöd till sjukskrivna

Regeringen avsätter 1,5 miljarder kronor en ny överenskommelse som ska stimulera landstingen att prioritera sjukskrivningsfrågorna.

49268 Anna Östbom
Anna Östbom, handläggare vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tecknat en ny överenskommelse som ska stimulera landstingen att prioritera sjukskrivningsfrågorna. Totalt avsätts 1,5 miljarder kronor i den nya överenskommelsen. En av nyheterna är en extra ersättning på 3 000 kronor som vårdgivaren får för att etablera kontakt med arbetsgivare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är fortfarande Försäkringskassan som har samordningsansvaret, men tanken är att de extra pengarna ska stimulera vården att ta direktkontakt med arbetsgivaren. På så vis kan man snabbare komma igång med insatser, säger Anna Östbom, handläggare vid SKL som deltagit i förhandlingarna om den nya överenskommelsen.

Överenskommelsen innebär också att landstingens koordinatorsfunktion ska vidareutvecklas. Koordinatorn, som kan vara en eller flera personer, fungerar både som ett internt stöd till hälso- och sjukvården, men ska även underlätta samverkan externa kontakter samt stödja och coacha den sjukskrivna patienten i processen.

– Vi arbetar nu med att ta fram ett stödmaterial som innehåller allt från checklistor till brevmallar. Vi planerar också att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram utbildning och kompetensutveckling för koordinatorer, säger Anna Östbom.

Fakta: Överenskommelse och sjukskrivning och rehabilitering

SKL och regeringen har tecknat en ettårig överenskommelse som omfattar både den tidigare sjukskrivningsmiljarden och stimulansmedel för rehabiliteringsinsatser. Syftet är att förbättra sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom att ge landstingen ekonomiska drivkrafter att prioritera dessa frågor.

Den nya överenskommelsen byter namn till ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016”. I samband med detta försvinner den tidigare rehabiliteringsgarantin. Ett nytt område, psykisk ohälsa och smärta, kommer istället att ingå överenskommelsen.

Läs mer här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan