Bättre hygien när kollegan kollar

Bättre hygien när kollegan kollar

Rehabiliteringskliniken på Danderyds sjukhus har hittat på en enkel metod för att öka medvetenheten kring basala hygienrutiner. Det handlar exempelvis om att sprita händerna och ta av sig smycken när man är i tjänst, för att undvika smittspridning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi insåg att vi behöver bli bättre på att reflektera kring vårt eget beteende, säger Karolina Krakau, kvalitetsutvecklare.

Resultatet blev projektet Kompisspaning, som innebär att kollegor granskar och bedömer varandras kläd- och hygienrutiner. Modellen är utvecklad av hygiengruppen på kliniken och är inspirerad av universitetsvärldens Critcial friends, som går ut på att ge varandra feedback på undervisningsmetoder.

– En på förhand tillfrågad kollega fungerar som tyst observatör åt den andra och följer en checklista för att se att rutinerna följs, sedan har de ett inplanerat möte för att utvärdera.

Metoden infördes 2014 och har i dagsläget används vid tre tillfällen, under så kallade hygienveckor. Mellan första och andra tillfället ökade följsamheten av hygienrutinerna med 40 procent, ett resultat som dalade lite vid det senaste tillfället. Karolina Krakau menar att det kan vara svårt för kollegor att granska varandra, och att det kan vara känsligt att ta upp vissa saker.

– Men jag tror att det går att få till en kultur där det känns naturligt att hjälpa och påminna varandra, men då måste det finnas en engagerad chef som ser till att skapa möjligheter att diskutera och reflektera kring de här frågorna, säger hon.

I förra veckan tilldelades hygiengruppen Svenska Hygienpriset för sitt arbete.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan