Standard för patientdata ska uppdateras

Standard EU-kommissionens vision om gränslös vård bygger på att hälsodata är tillgänglig där den behövs. Nu ska standarden för patientdata, ISO 27269, uppdateras.

Standard för patientdata ska uppdateras
Standarden säkerställer tillgång till grundläggande kliniska patientdata, exempelvis vid en olycka utomlands. Foto: Adobe Stock

International Patient Summary, ISO 27269:2021, är den standard som säkerställer att vårdpersonal har tillgång till grundläggande kliniska data i händelse av exempelvis en olycka utomlands.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Bro till patientens hemmavård

Den fungerar som en informationsbro mellan patientens ”hemvård” och varje annan plats där patienten behöver besöka en klinisk professionell person.

Nu har arbetet med att uppdatera den standarden börjat. Björn-Erik Erlandsson är ordförande i kommitten för Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334. Han uppmanar fler svenska experter att engagera sig i detta arbete.

“Det är väsentligt att även svenska experter engagerar sig i arbetet, eftersom vi har mycket kompetens att tillföra. Revideringen är ett viktigt steg mot att uppfylla EU kommissionens vision om gränslös vård, där hälsodata ska vara tillgänglig där den behövs” skriver han i en artikel på SIS webbsajt.

Riktning för utvecklingen

Uppdateringen sker i internationellt samarbete där flera standardiseringsorganisationer medverkar. En av utmaningarna väntas bli att få alla experter att komma överens om i vilken riktning standarden ska utvecklas.

Förhoppningen är att ett första förslag till revidering kan presenteras under senhösten 2023 eller våren 2024.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan