Svensk standard för AI kan bli verklighet

Standard Just nu pågår arbetet med att ta fram en kvalitetsstandard för medicinteknisk programvara med AI och maskininlärning. Det sker i internationellt samarbete och resultatet kan bli svensk standard.

Svensk standard för AI kan bli verklighet
En kvalitetsstandard för medicinteknisk programvara med AI och maskininlärning är på gång. Foto: Adobe Stock

Intresset för möjligheterna med artificiell intelligens och maskininlärning, ökar snabbt, inte minst inom vården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Tekniken kan användas för att tolka och bedöma bilder från röntgen, ultraljud och annan bildgivande utrustning, men även till exempel olika typer av beslutsstöd vid behandling.

Metod för att utvärdera prestanda

Men det saknas fortfarande standardiserade metoder för att utvärdera programvarans prestanda.

Därför har den internationella standardiseringsorganisationen IEC godkänt ett koreanskt förslag till arbete med en sådan standard. Förslaget innehåller en standardiserad process för att utvärdera prestanda hos medicinteknisk utrustning som innehåller programvara med artificiell intelligens eller maskininlärning (AI/ML-MD).

Den uppsättning processer, aktiviteter och uppgifter som beskrivs utgör tillsammans ett allmänt ramverk för utvärdering av AI/ML-MD.

Bygger på en gammal standard

Förslaget bygger på standarden ISO/IEC 25040, som innehåller allmänna fordringar för specificering och bedömning av programvarukvalitet, och har samma uppbyggnad som den. De generella avsnitten i ISO/IEC 25040 kompletteras i förslaget med mer specifika underavsnitt som särskilt tar hand om frågor förknippade med AI/ML.

Arbetet med den internationella standarden har nu påbörjats inom gruppen IEC TC 62, Electrical equipment in medical practice. Svenska intressenter kan delta genom den svenska gruppen SEK TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan