AI kan reformera screeningen av bröstcancer

Artificiell intelligens AI kan hjälpa läkare att upptäcka tidiga tecken på cancer. Det visar den studie som Karin Dembrower gjort vid Mammografimottagningen på Capio S:t Görans Sjukhus.

AI kan reformera screeningen av bröstcancer
Den första april fick Karin Dembrower ta emot sin doktorstitel med en avhandling om hur man med artificiell intelligens och algoritmer kan förbättra screeningen för bröstcancer.

Sedan 1980-talet blir alla kvinnor mellan 40 och 74 år kallad till regelbunden screening av bröstcancer. Detta har varit ett effektivt sätt att minska dödligheten i cancer. Sedan screeningen infördes har dödligheten minskat med hela 40 procent.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Screeningen upptäcker inte allt

Men det finns fortfarande utmaningar. Screeningen upptäcker inte alla fall av cancer. Cirka 70 procent av bröstcancern upptäcks vid mamografiundersökningen. Resten, 30 procent, är fall som hittas mellan screeningarna. Ofta beror det på att patienten själv känner en knöl i bröstet.

– Intervallcancer, de cancrar som upptäcks i intervallet mellan två screeningundersökningar, innebär dessutom en ökad risk för sjuklighet och dödlighet. Ofta är de redan stora när man upptäcker dem, berättar Karin Dembrower, överläkare på Mammografimottagningen på Capio S:t Görans Sjukhus.

Karin Dembrower har i sin avhandling studerat hur man med artificiell intelligens och algoritmer skulle kunna förbättra screeningen för bröstcancer.

Bättre än radiologerna

I sina studier har hon bland annat tittat på hur AI kan användas för att ringa in kvinnor som har ökad risk för bröstcancer och som därför kan behöva göra ytterligare undersökningar via ultraljud och MR. Men hon har även studerat hur bra AI är på att upptäcka tidiga tecken på cancer jämfört med en radiolog.

Alla studierna pekar på att AI kan vara en lika bra bildbedömare som en mänsklig radiolog. Både när det handlar om att bedöma risk och att upptäcka tidiga tecken på cancer.

En av studierna, där AI ensam granskade mamografibilder med hjälp av en algoritm, visade att AI kunde sortera bort friska med bättre träffsäkerhet än radiologerna.

– I studien där AI var ensam granskare kunde AI bedöma 60 procent av bilderna rätt som friska, och missade inte ett enda fall av screeningupptäckt cancer bland dessa, berättar hon.

Mer individanpassad screening

Resultaten är viktiga. Med hjälp av AI ökar träffsäkerheten och det gör det lättare att sätta in rätt insatser i tid. Dessutom kan man anpassa screeningen efter individens förutsättningar.

– Mina studier visar att vi är på väg mot ett reformerat screeningprogram som är mer anpassat efter risk och hur individens bröst är beskaffade. Det gör att vi kan få till en mer individualiserad screening och hitta tumörer i ett tidigare skede, säger Karin Dembrower.

Även om det fanns en viss skepsis i början så har radiologerna kommit att uppskatta den nya tekniken. Om man är osäker och AI flaggar för cancer, då tar man ärendet vidare.

– Attityden har förändrats. När man inser att det AI flaggade för i ett tidigt skede verkligen visade sig vara cancer senare – det gör att man blir ödmjuk för tekniken.

Ny studie i skarpt läge

Karin Dembrowers studier i avhandlingen är gjorda retrospektivt, det vill säga på gamla data. Just nu pågår en ny studie där hon använder AI i en verklig population för att upptäcka tidiga tecken på cancer. 55 000 kvinnor är med i den studien som beräknas bli klar under våren.

– Det ska bli väldigt spännande att se resultaten. Vad flaggar AI för? Vad missar AI och vad missar vi? säger Karin Dembrower.

Läs hela avhandlingen: Deep Learning in Breast Cancer Screening.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan