Automatiserad övervakning ger mer tid till patienterna

Automatisering Mer tid för patienterna, mindre risk för fel och bättre koll på hälsoläget. Akademiska ser stora fördelar med att automatisera övervakningen patienterna.

Automatiserad övervakning ger mer tid till patienterna
Tiden för kontroll av vitalparametrar har kortats från nio till tre minuter. Foto: Staffan Claesson/Bildbyrån

På Akademiska sjukhuset använder man så kallade CSM-monitorer för att mäta vitalparametrar enligt bedömningsskalan NEWS2.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Kan rädda liv

Istället för att överföra uppgifterna manuellt har Akademiska nu integrerat övervakningen med det elektroniska patientjournalsystemet Cosmic.

Det har kortat tiden för kontroll från nio till tre minuter.

– Automatiseringen och integreringen i patientjournalsystemet är oerhört värdefullt. Det gör det möjligt att tidigt identifiera kritisk sjukdom, förbättra prognosen för patienterna och rädda liv, säger Patrik Bodeby, avdelningschef för kirurgavdelning 70D, sjukhusets första utvecklingsavdelning som lett utvecklingsarbetet.

Sparar en hel del tid

Han konstaterar att det finns flera vinster med en automatisk dokumentation. Risken för fel minskar – att personalen matar in fel information eller helt glömmer bort att göra överföringen. Det minskar även risken för förväxlingar.

Dessutom sparar det tid. Att automatisera och integrera monitorerna som mäter exempelvis andning, cirkulation och medvetande med journalsystemet förenklar arbetet. Det innebär att tiden för kontroll av vitalparametrar har minskat till en tredjedel.

Snabbare omhändertagande

Enligt Patrik Bodeby är syftet med NEWS2 att öka patientsäkerheten. Genom att standardisera bedömningen av patienternas vitala parametrar blir det lättare att ge ett effektivt akut omhändertagande de gånger en försämring inträffar.

– Det används under hela vårdkedjan, från akutmottagningen till utskrivningen från sjukhuset. Vid ankomst till akutmottagningen kan NEWS2 användas för att bedöma risk för allvarlig händelse och behov av övervakning samt vårdnivå. Det används även för tidig upptäckt av misstänkt sepsis, förklarar Patrik Bodeby.

NEWS2 mäter följande parametrar:

  • Andningsfrekvens
  • Syremättnad
  • Temperatur
  • Systoliskt blodtryck
  • Pulsfrekvens
  • Medvetandegrad
Hämtar fler artiklar
Till startsidan