Stora utmaningar inom förlossningsvården

Rapport Fler kvinnor är nöjda med sin förlossningsvård och de allvarliga förlossningsskadorna minskar. Samtidigt har vårdtyngden blivit tyngre och kortare vårdtider riskerar att vissa grupper får sämre vård. Det visar Jämställdhetsmyndighetens uppföljning av regeringens satsning på förlossningsvården och kvinnors hälsa.

Stora utmaningar inom förlossningsvården
Många kvinnor får inte tillräcklig information och stöd efter att de fött barn. Foro: Adobe Stock

Sedan 2015 har ungefär 8,6 miljarder kronor fördelats till förlossningsvården och kvinnors hälsa, genom överenskommelser mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner. Jämställdhetsmyndigheten har nu gått igenom vad satsningarna har lett till.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Flera utmaningar återstår

Bland annat är fler kvinnor i dag mycket nöjda med sin förlossning och de allvarliga förlossningsskadorna minskar på nationell nivå. Men flera utmaningar återstår.

Många kvinnor får inte tillräcklig information och stöd efter att de fött barn. Samtidigt har tiden på sjukhus efter förlossningen minskat, vilket kan hänga ihop med brist på vårdplatser. Därför kan grupper av föderskor riskera att få sämre vård.

Kan bero på kortare vårdtider

Allvarliga bristningar är exempelvis betydligt vanligare bland kvinnor som är födda utanför Europa. Och det finns tydliga skillnader mellan olika delar av landet.

– Det ökade behovet av information och kunskap kan vara ett uttryck för att de som har fött barn tillbringar kortare tid med personalen innan de går hem. Då krävs det mer av den födande kvinnan för att skaffa sig information på egen hand. Kvinnor med låg utbildning och utrikes födda kvinnor har ofta sämre förutsättningar för det, så de kortare vårdtiderna kan öka ojämlikheten, säger Sofia Lindbom, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Fler komplicerade förlossningar

Myndigheten konstaterar dessutom att arbetsbelastningen inom den kvinnodominerade förlossningsvården är hög.

– Det har aldrig funnits så många utbildade barnmorskor som nu. Ändå rapporterar alla regioner att de har en brist på barnmorskor. Med fler komplicerade och riskfyllda förlossningar blir vårdtyngden per barnmorska högre. Vi bedömer att satsningen behöver förlängas för att komma till rätta med personalproblemen och göra vården mer jämlik, säger Sofia Lindbom.

Läs hela rapporten: Bättre styrning för bättre resultat – Resultat av åtgärder för ökad jämställdhet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan