Större engagemang och trygghet med eget EKG

Större engagemang och trygghet med eget EKG

Både tryggheten och patienternas engagemang ökade när de fick ta sitt eget EKG med hjälp av den mobila hjärtmonitorn Coala Heart Monitor Pro. Det visar ett pilotprojekt på Ekerö Vårdcentral där personer med symptom från hjärtat utreddes hemma under en till två veckors tid.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– De flesta som deltog hade känt av hjärtklappning, extraslag eller hjärtrusning. De fick med sig monitorn hem för att använda två gånger per dag och vid symptom, berättar Sara Banegas, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef vid Ekerö vårdcentral, som drivs av Praktikertjänst.

Sara Banegas. Foto: Privat.

Projektet är ett samarbete mellan utvecklaren Coala Life och Praktikertjänst. Det startade i december 2017 och avslutades i mars. 30 patienter med en medelålder på 63 år använde Coala Heart Monitor Pro, de flesta under en vecka, några enstaka upp till två veckor.

– Några patienter som inte känt av sina symptom under den första veckan fick behålla dosan en vecka till, berättar Sara Banegas.

Redan hos den allra första patienten som deltog hittades en tidigare okänd allvarlig hjärtarytmi, och patienten kunde skickas vidare till fortsatta undersökningar och behandling.

– Vi hade dock tanken från början att vi skulle upptäcka icke kända hjärtflimmer i den här pilotstudien, men det gjorde vi inte. Det kan bero på att patienterna i studien var förhållandevis unga.

Det fanns en farhåga att patienterna skulle ha svårt att handskas med tekniken, men den kom helt på skam. I stort sett alla tilltänkta patienter hade också tillgång till den smartphone eller surfplatta som krävs, eftersom en app är en del av tekniken.

Vårdcentralen har i pilotstudiegruppen skickat få patienter på 48-timmars EKG, vilket har betytt en marginell besparing för den egna verksamheten och en lite större för landstinget.

– Men där vi har hittat symptom har vi förstås skickat vidare till 48-timmars EKG, säger Sara Banegas.

Även där man inte har hittat något finns en patientnytta.

– Vi har ju också kunnat lugna en del patienter som har varit väldigt oroliga över sina symptom, konstaterar hon.

 

 

Belönad svensk produkt

Coala Heart Monitor Pro  är en svenskutvecklad mobil hjärtmonitor som används ihop med en app i en smartphone eller surfplatta. Produkten har fått flera utmärkelser, bland annat fjolårets eHealth Award. Den möjliggör digitala arytmimätningar på distans och både lyssnar, mäter och analyserar resultatet.

 

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan