Tillgängligheten alltjämt vårdens stora problem

Tillgängligheten till vård försämras medan de medicinska resultaten är goda. Det visar Socialstyrelsens nya rapport ”Öppna jämförelser 2020 – Sex frågor om vården”.

Tillgängligheten alltjämt vårdens stora problem
Olivia Wigzell. Foto: Socialstyrelsen.

– De medicinska resultaten har huvudsakligen förbättrats sedan senaste mätningen. Allt fler överlever folksjukdomar som cancer och hjärtinfarkt, och diabetesvården visar på förbättrade resultat. Men på andra områden syns en oroväckande utveckling. Tillgängligheten till vården har försämrats på flera sätt och problemet med överbeläggningar och utlokaliserade patienter kvarstår, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Andelen av befolkningen som anser sig ha tillgång till den sjukvård de behöver minskar. 2018 var andelen lite mer än 81 procent, vilket är en minskning med 3 procentenheter sedan 2016. Mellan 2017 och 2018 syns en minskning för i princip samtliga regioner.

Förtroendet för vården skiljer sig en hel del mellan regionerna. Störst är det i Jönköping, följt av Kalmar och Östergötland. Även Örebro, Halland, Västerbotten och Kronoberg ligger högt. I alla dessa har 65 procent eller fler stort eller mycket stort förtroende för vården. Lägst förtroende för vården har man i Västernorrland. Här är SOM-institutets årliga undersökning källan.

Tillgänglighetsproblemen är förstås beroende av bristen på personal, främst sjuksköterskor. I rapporten citeras SCB:s arbetskraftsundersökning som inte ger något stort hopp att denna ska lösas i någon snar framtid – SCB spår att bristen på både grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor kommer att bestå till år 2035.

Antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter har ökat för varje år mellan 2014 och 2018. Riksgenomsnittet för 2019 ligger på i stort sett samma nivå som 2018 med 7,1 överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser – en ökning med 69 procent jämfört med 2014.

Siffrorna varierar stort för de enskilda regionerna. Från 0,7 per 100 disponibla vårdplatser i Kalmar till 9,9 i Uppsala.

Rapporten visar även att andelen patienter som fått en planerad operation utförd inom 90 dagar minskar för sjätte året i rad, och varierar kraftigt mellan länen. I Halland fick 92 procent av patienterna en planerad operation inom 90 dagar 2019, i Jämtland fick bara strax över 61 procent operationen inom samma tid.

Socialstyrelsen har också försökt få en bild av hur god täckningsgraden är för de nationella kvalitetsregistren. För detta har man valt ut fyra register: Nationella diabetesregistret, Rikshöft, Riks-Stroke och Rikshia från Swedeheart. Detta är register som beskriver olika insatser på flera verksamhetsnivåer och vårdformer över lång tid för en stor patientgrupp med kronisk sjukdom, alltså register som är lite mer krävande att fylla i för vårdgivaren.

Täckningsgraden är 88 procent för 2018, ungefär på samma nivå som tidigare.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan