Topplacering för Lycksele när patienterna tycker till

Patientupplevelse Med hög tillgänglighet, gott bemötande och emotionellt stöd placerar sig i Lycksele lasarett i toppskiktet över landets akutsjukhus. "Vi har ett bra samarbete mellan vårdavdelningarna" säger avdelningschef Eva Lindberg.

Topplacering för Lycksele när patienterna tycker till
Lycksele lasarett. Foto: Kontrast Foto, Ljungby

När resultaten för den nationella patientenkäten presenterades tidigare i våras var patienterna i Västerbotten nöjdast i landet över den akutsjukvård som regionens sjukhus erbjuder. Med ett helhetsintryck på 90,4 procent placerade sig Region Västerbotten på plats nummer ett. Bäst av regionens sjukhus placerade sig Lycksele, som även i tidigare års undersökningar fått goda omdömen från patienterna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsvård.se premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Det känns jätteroligt. Och med tanke på pandemin och den press som varit på vården under året så känns det dubbelt roligt att patienterna känner sig sedda och är nöjda med den vård de fått, säger avdelningschef Eva Lindberg.

Förbättrade flöden och kortare väntetider

I patientenkäten får patienterna bedöma vården ur en rad olika perspektiv och när det gäller Lycksele lasarett så är betygen höga när det gäller bemötande och tillgänglighet. Det är ingen slump. När det gäller tillgängligheten så har lasarettet jobbat länge med att förbättra flöden och minska väntetiderna för patienterna. Till exempel har de alltid vårdpersonal som tar emot i luckan och sköterskorna triagerar sina egna patienter. Det innebär att patienterna möter samma personer under hela tiden de är på avdelningen. Dessutom har de nära samarbete med lab, röntgen och vårdavdelningar vilket också gör att besökstiderna blir kortare.

Eva Lindberg och Ida Gran Edin, Lycksele lasarett.

– Jag tror att det är viktigt för helhetsupplevelsen, att man känner att man blir sedd och lyssnad på, säger Eva Lindberg.

Den mottagande sköterskan förbereder dessutom patienten genom att exempelvis ta prover och EKG så att allt är gjort när läkaren kommer.

Stöttar varandra över gränserna

En annan förändring som infördes 2016 är att personalen vid akutmottagningen arbetar linjelöst. Det innebär att de inte är uppdelade i olika specialiteter som kirurgi eller medicin, utan kan ta emot alla typer av patienter. Läkarna på akuten är placerade på kirurg respektive medicin under dagtid, men är det ojämn belastning så stöttar de varandra över gränserna. Jourtid jobbar även de linjelöst och handlägger alla patientkategorier som söker för akutsjukdom.

Fakta

Resultat i NPE för Lycksele lasarett:

  • Helhetsintryck 93
  • Emotionellt stöd 85,6
  • Delaktighet och involvering 85,8
  • Respekt och bemötande 89,4
  • Kontinuitet och koordinering 84,2
  • Information och kunskap 80,8
  • Tillgänglighet 91,5

– Tidigare kunde det bli en ojämn fördelning så att vissa sköterskor hade mycket att göra och andra väldigt få patienter. I och med att vi får en jämnare fördelning av patienterna kan vi också ta hand om dem snabbare, vilket har minska väntetiderna väldigt mycket, Ida Gran Edin, biträdande avdelningssköterska på akutavdelningen.

Beroende av varandra

Under pandemin har mycket fått stå tillbaka, både när det gäller utbildning och förbättringsarbete. Eva Lindberg och Ida Gran Edin konstaterar att det varit en tuff period, i lokaler som inte varit fullt ändamålsenliga. En viktig förändring som de ändå fått till under året är ett helt nytt infektionsrum där de kan ta emot patienter genom en separat ingång – något de saknat länge.

Att de nu får ett så gott betyg från sina patienter är ett fint kvitto på det hårda arbete som personalen lagt ner, både på akutkliniken och på sjukhuset som helhet. Både Eva Lindberg och Ida Gran Edin lyfter det goda samarbetet som de har med kliniker, primärvård och den kommunala hälso- och sjukvården och poängterar att de som ett litet sjukhus är beroende av varandra för att ge patienterna en god omvårdnad. Samtidigt är det lilla sjukhuset en styrka.

– Vi är nära varandra och samarbetet mellan klinikerna fungerar väldigt bra. Stämningen är familjär och inte så hierarkisk och jag tror att det avspeglar sig mot patienterna, säger Eva Lindberg.

Patienterna känner sig sedda

Lycksele lasarett arbetar med ett stort upptagningsområde, till ytan lika stort som Schweiz. Det innebär också många långa sjukresor. Då är det extra viktigt att patienterna känner sig väl mottagna och att de bemöts med respekt. Att patienterna känner sig sedda och lyssnade på är något som alla medarbetare har med sig i det vardagliga arbetet.

– Vi har ett starkt fokus på ett gott bemötande och att ge våra patienter en bra vård, det är något vi pratar om och påminner varandra om. Den kulturen är väldigt stark och den smittar också av sig till nyanställda, studenter och andra som kommer till oss, säger Eva Lindberg.