Uppsala ökar tempot för 3D-utskrifter för vården

Nu startar ett nytt projekt som ska utveckla användningen av 3D-skrivare inom vården. Tekniken kan öka patientsäkerheten, minska risken för komplikationer och även rädda liv.

Uppsala ökar tempot för 3D-utskrifter för vården
3D-printade modeller är till stor hjälp för att exempelvis förstå en patients anatomi. Foto: Adobe Stock

Tekniken med 3D-skrivare är idag till stor nytta inom vården. Den används exempelvis för att ta fram patientspecifika implantat, anatomiska modeller och läkemedel.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nu har en rad aktörer gått samman i en gemensam satsning som ska stärka samverkan mellan forskningen, näringslivet och vården. Tanken är att matcha vårdens behov med forskningens och näringslivets kompetens och resurser. På så vis hoppas man kunna öka tempot i utvecklingen.

Räddar liv och minskar komplikationer

Erik Asplund är näringslivsstrateg vid Region Uppsala och biträdande projektledare.

– Det är en teknik som inte bara räddar liv utan också minskar risken för komplikationer betydligt samt bidrar till en säkrare sjukvård, säger han i ett pressmeddelande.

Vid Akademiska sjukhuset ska man nu ta fram en modell för hur sjukhuset gemensamt ska kunna arbeta med 3D-utskrifter.

Lättare att samordna resurser

– 3D-teknik ger en fantastisk möjlighet att ersätta en förlorad kroppsdel genom att via en skiktröntgen skriva ut en fullskalig modell i till exempel titan och operera in den för att den ska stanna på plats livet ut. I satsningen kan vi samordna våra resurser för att fler patienter och vårdnadsgivare ska få ta del av möjligheter och lära sig mer, säger Andreas Thor, professor inom käkkirurgi på Akademiska sjukhuset.

Projektet pågår fram till december 2025. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Uppsala står för finansieringen. Förutom Region Uppsala deltar även Uppsala universitet, STUNS och Uppsala Innovation Centre i projektet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan