Uppsala satsar på primärvårdsforskning

Uppsala satsar på primärvårdsforskning

I förra veckan invigdes Samariterhemmets och Eriksbergs vårdcentraler i Uppsala. De kallas akademiska vårdcentraler och förutom att de för patienterna fungerar som vanliga vårdcentraler så kommer de att ha medarbetare som arbetar med primärvårdsforskning och utvecklingsprojekt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Förutom ordinarie personal kommer det också att finnas kliniska apotekare, universitetslektorer och kliniska adjunkter. Man kommer också kvalitetssäkring och utveckling av den klinisk verksamhetsförlagda utbildning.

 

– Framför allt kommer de akademiska vårdcentralerna att vara ett nav för utvecklingen av den nära vården i hela Uppsala län. Den kunskap som genereras här ska föras vidare, både till Region Uppsalas egna vårdcentraler och till privata vårdgivare, men även kommunerna kommer att kunna dra nytta av arbetet, till exempel i omvårdnaden av äldre, säger Torun Hall, förvaltningsdirektör vid Nära vård och hälsa i ett pressmeddelande.

 

Bilden: Sandra Waara, verksamhetschef på Eriksbergs vårdcentral och regionråd Melana Ranch (MP) knyter bandet vid invigningen av de akademiska vårdcentralerna. Foto: Region Uppsala.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan