Sahlgrenska skapar centrum för sköra äldre

Sahlgrenska skapar centrum för sköra äldre

Sahlgrenska sjukhuset har beslutat att öppna ett nytt geriatriskt utvecklingscentrum. Där ska forskning kring vården av äldre bedrivas och stöd kunna ges till andra avdelningar som möter gruppen gamla och sköra patienter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsvård.se premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

­– Jag tror att det här centret kommer att stärka kompetensen inom området. Vi kommer att kunna utbilda fle

Mattias Lorentzon. Foto: Sahlgrenska Akademien.

r specialister och även förhoppningsvis erbjuda fler vårdplatser för den här speciella gruppen patienter, säger Mattias Lorentzon, överläkare och professor inom geriatrik på Mölndals sjukhus till Kvalitetsvård.

Han hoppas också att den forskning som ska bedrivas på geriatriskt utvecklingscentrum kan leda till ett bättre omhändertagande på sikt för gruppen.

­– Det har inte forskats tillräckligt på vad som är optimal behandling för just den här gruppen, utan man har mer utgått ifrån vården av andra grupper, och tänkt att det går att applicera även på de gamla.

Gruppen gamla och sköra är en av vårdens stora utmaningar, och de finns idag på nästan alla avdelningar på sjukhusen. Ett utvecklingscentrum kan bli ett bra stöd för personalen även på andra avdelningar. En annan fördel som Mattias Lorentzon hoppas på är att det blir lättare att rekrytera personal genom den uttalade satsning som ett utvecklingscentrum innebär.

 

Redan idag arbetar Sahlgrenska Universitetssjukhuset på flera sätt aktivt med gruppen gamla och sköra, och har bland annat med ett medvetet arbete med vårdrutiner nått goda resultat inom frakturprevention.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sedan tidigare ett tiotal utvecklingscentrum där kunskap och erfarenheter kring patientgrupper. 2017 startades Akututvecklingscentrum, som har lyckats med ambitionen att korta ledtiderna för patienter som söker akut vård. Tidigare finns också bland annat transplantationscentrum, prostatacancercentrum och KOL-centrum.

 

Sömlöst och kostnadseffektivt

Grundtanken med centrumbildningarna på Sahlgrenska är att de ska innebära

  • En sömlös vårdkedja anpassad till patientens krav och önskemål
  • Bättre samarbete inom multidisciplinära team och över professionernas gränser
  • Forskning och utveckling
  • En nod i arbetet med andra aktörer och samarbetspartners
  • Ett mer effektivt användande av resurser som ska innebära kostnadsbesparingar