Sjukvårdspersonal i familjen främjar hälsan

Den som har tillgång till informell hälsoexpertis – till exempel genom att ha en läkare eller sjuksköterska i familjen – har större chans att leva längre än den som inte har det. Det visar ny forskning baserad på svenska data.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det är forskaren Petra Persson vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN, och Stanford University som tillsammans med andra kolleger vid Stanford har genomfört studien. Utgångspunkten var att försöka finna exakt vilka faktorer som gör att personer med hög socioekonomisk status lever längre, vilket ofta påvisats i forskning.

– En hypotes som ofta diskuteras i USA är att ojämlikhet i hälsa kan förklaras av en ojämlik tillgång till hälsoförsäkring. Detta gör det intressant att studera ojämlikhet i hälsa i Sverige, där alla har tillgång till hälsoförsäkring, förklarar Petra Persson i nyhetsbrevet Nyheter från IFN.

Dock fann forskarna att ojämlikheten var lika stor i USA som i Sverige när man mäter dödlighet bland 75-åringar.

– Detta pekar på att ojämlikhet i hälsa inte huvudsakligen kan förklaras av sociala skillnader i tillgång till hälsoförsäkring, och att det således är viktigt att undersöka andra förklaringar. Vår studie visar att sociala skillnader i tillgång till hälsorelaterad expertis är en viktig bidragande orsak till ojämlikhet i hälsa.

Frågan är då om vården kan dra någon slutsats av detta för att minska ojämlikheten.

– Alla kan förstås inte ha en läkare eller sjuksköterska i familjen, men våra resultat pekar på att politikåtgärder som på olika sätt ”för tillgången till vård närmare individen” har potential att både förbättra individers hälsa och att minska ojämlikhet i hälsa. En individ som har en läkare eller sjuksköterska i familjen har i princip kontinuerlig tillgång till någon att fråga om råd – dag som natt – och detta är en person med god kännedom om individens tidigare hälsoproblem som individen känner förtroende för, säger Petra Persson.

Slutsatsen blir alltså att politiker bör sträva efter hög tillgänglighet och kontinuitet i vården, så att alla kan få den här möjligheten att snabbt kunna rådgöra med en läkare eller sjuksköterska de har förtroende för.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan