Uppsala ska bli innovationsmotor

Region Uppsala får medel från Vinnova för att bli en så kallad innovationsmotor, med särskilt fokus på att förbättra samverkan med externa företag inom sjukvårdssektorn. Projektet får 4,2 miljoner kronor fördelat på tre års tid (2018 – 2020). Samtidigt samfinansierar Region Uppsala projektet med lika mycket, från det redan beslutade budgetutrymmet för Innovation Akademiska.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Bakgrunden är  sjukvårdens  utmaningar när det gäller att möta framtidens patientbehov. Samtidigt ger medicinska och teknologiska framsteg också möjlighet att utveckla nya, mer effektiva behandlingsmetoder. I många fall kan sjukvårdens personal också ha goda idéer kring hur verksamheten skulle kunna utvecklas. Tanken är därför att nyttja vården som en testbädd för nya produkter och tjänster.

Satsningen sker inom ramen för projektet Innovationsmotorer, som initierats av branschorganisationen Swedish Medtech med finansiering av Vinnovas strategiska innovationsprogram Medtech4health. Projekten inom Region Uppsala kommer att ledas av Innovation Akademiska.

Fakta Innovation Akademiska

Innovation Akademiska är en del av Akademiska sjukhuset och har ett regionövergripande uppdrag att utveckla vården genom att ta emot och stötta idéer från personal, patienter eller närstående. Innovation Akademiska samarbetar också med företag som i sin utveckling av en produkt eller tjänst för vården vill samarbeta med användarna; personal, patienter eller närstående, för tester och utvärderingar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan