Ny kurs inspirerar till faktadriven kvalitetsutveckling

Kompetensutveckling Att förstå och tolka fakta är en viktig nyckel i allt förbättringsarbete. Till våren startar CHI vid Chalmers en kurs för de som vill vässa sin förmåga att förstå variation för att utveckla sjukvården.

Ny kurs inspirerar till faktadriven kvalitetsutveckling
Förhoppningen är att fler ska upptäcka tjusningen med faktadriven utveckling av sjukvården. Foto: Adobe Stock

Patrik Alexandersson arbetar som föreståndare för Centre for Healthcare Improvement (CHI) där han bland annat har huvudansvaret för de utbildningar som CHI genomför för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Till våren startar de en helt ny kurs i faktadriven verksamhetsutveckling i sjukvården. Syftet är att ge nycklar till att förstå, förklara och använda variationsdata för förbättring.

Varför startar ni den här utbildningen?

Patrik Alexandersson är föreståndare för Centre for Healthcare Improvement.

– Vi på CHI har under många år utbildat verksamhetsutvecklare och övriga utvecklingsintresserade personer i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. En av de absolut viktigaste principerna är att ”basera beslut på fakta”. Fakta i detta fallet är främst data som är kopplad till den egna verksamhetens processer. Här är det värdefullt att förstå hur data varierar över tid, men även variationen mellan individer (medarbetare såväl som patienter) och vårdenheter.

– I och med att allt fler inom sjukvården inser vikten av att förstå variation ökar också behovet av att få hjälp med att presentera denna på ett hjälpfullt sätt. Detta vill vi bidra med – hjälp till de som ska hjälpa andra!

Berätta om utbildningen, vad får man lära sig?

– Först och främst vill vi ge deltagaren hjälp att själv förstå vad variationsbegreppet innebär för att kunna förklara det för andra – på sitt eget vis och med sitt eget språkbruk. Den biten kommer att vara väldigt viktig för annars blir det svårt att stödja verksamheten på djupet. Dessutom ger vi deltagarna verktyg att hantera, presentera och använda data för att utveckla svensk sjukvård. Rent konkret så blir man en fena på att ta fram, presentera och använda styrdiagram som verktyg för att förstå, förbättra och följa upp.

På vilket sätt har man nytta av faktadriven verksamhetsutveckling inom sjukvården?

– Jag kommer direkt att tänka på några av de centrala satsningarna i svensk sjukvård: Kunskapsstyrningssystemet och omställningen till en god och nära vård. Med risk att låta pompös så tror jag att dessa kunskaper kan vara en väldigt viktig nyckel för att få saker att hända.

Peter Hammersberg är kursansvarig och examinator för kursen som startar i vår.

– Som ett väldigt konkret exempel ser vi olika former av hemmonitoreringsprojekt dyka upp runt om i Sverige. Via dessa projekt möjliggörs mer kontinuerliga mätningar i individens hemmiljö i kontrast till mätningar vid månads- eller årsbesök. Hur kan vi för allas bästa bli bättre på att förstå och reagera på denna viktiga data – lagom mycket?

Vilka passar kursen för?

– Personer som stöttar verksamhetsutveckling och som är sådana som blir (eller bör bli) tillfrågade då verksamhetsutvecklingsprojekt initieras. Personer som i sin tjänst har i uppdrag att bidra med kvantitativ data till verksamheterna. Vi vänder oss till ”vård” i dess vida form då vi tror lärandet och systemförståelsen blir bäst när privat och offentlig, kommunal- primär- och sjukhusvård samlas i samma rum.

Fakta

Faktadriven verksamhetsutveckling i sjukvård

Kursen är på 7,5 högskolepoäng och startar i slutet av april. Kursen inleds och avslutas med en träff på plats, däremellan är undervisningen på distans. Läs mer om kursen här.

Vilka är era förhoppningar med kursen?

– Att fylla i ovan nämnda kompetenslucka, men också att få fler att upptäcka det oerhört lustfyllda och givande som hanteringen av denna typ av data ger på både teamnivå och strategisk nivå i en region eller kommun. Med bas på Chalmers och CHI kommer vi att vara en oberoende aktör och därmed också kunna möjliggöra väldigt fria och givande diskussioner. Dessutom, har vi roligt tillsammans kommer vi att bilda än bättre nätverk och i en förlängning skapa än mer kompetenta medarbetare som har medverkat i kursen.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan