Covidkrisen har gett drivkraft till förändring

Förbättringsarbete Minskad byråkrati, tydligare fokus på kärnverksamheten och bättre interna samarbeten. Det är några positiva effekter av pandemin som nu lyfts fram en en ny rapport.

Covidkrisen har gett drivkraft till förändring
Coronakrisen har pressat sjuvården hårt. Men delar av sjukvården har påverkats positivt under pandemin. Foto: Adobe Stock

Dessutom har den digitala vården tagit stora kliv framåt under pandemin. Det framkommer i en rapport som AbbVie, PwC och Telia tagit fram.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Positiva effekter av pandemin

Rapporten baseras på intervjuer med framträdande vårdspecialister i Sverige. Den konstaterar att pandemins baksidor, med hög belastning på sjukvården och allt längre vårdköer, pressat vården.

Men samtidigt har delar av den svenska sjukvården även påverkats positivt av pandemin.

Rapporten lyfter fram fyra områden fram där vården har gått i rätt riktning under pandemiåren 2020 och 2021:

  • Större användning av digital vård
  • Minskad byråkrati och detaljstyrning
  • Utvecklade interna samarbeten
  • Fokus på kärnverksamheten

Intern skepsis har minskat

Rapporten visar att den interna skepsis som tidigare fanns mot digital vård, nu allt oftare har övergått i acceptans och optimism, när nyttan med till exempel digitala vårdbesök har blivit synlig. Även bland allmänheten har synen på digital vård förändrats och här är det till och med så att det är patienterna som nu driver på för en snabbare utveckling.

I intervjuerna är det flera som även lyfter fram att vårdgivarnas kärnverksamhet har blivit tydligare. Detta har lett till en medarbetardriven verksamhetsutveckling och innovation.

Hålla i utvecklingen

Samtidigt visar rapporten att regionerna runt om i Sverige måste arbeta betydligt mer med omställning och förändring.

Enligt rapporten sker nu en inbromsning av utvecklingstakten jämfört med hur det såg ut under pandemins tidigare faser. Rapporten poängterar att det nu gäller att bibehålla de positiva erfarenheterna från pandemin, annars riskerar vi en återgång till samma utvecklingstakt som innan pandemins utbrott.

Om rapporten

Rapporten Erfarenheterna från pandemin – en verktygslåda för framtidens vård är framtagen av AbbVie, PwC och Telia. Resultaten bygger på intervjuer med 15 specialister med olika perspektiv på hur pandemin har påverkat utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Rapporten är en sammanvägning av de intervjuade personernas synpunkter och kvantitativ data.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan