Allt färre drabbas av stroke

Rapport Under 2000-talet har antalet strokefall minskat och överlevnaden ökat. Av de som avled förra året var covid-19 en av de vanligaste underliggande orsakerna.

Allt färre drabbas av stroke
Bland de personer som avled med stroke som bidragande dödsorsak var covid-19 en av de vanligaste underliggande dödsorsakerna.

Trenden från tidigare år håller i sig och antalet strokefall i Sverige fortsätter att minska. Förra året 2020 drabbades cirka 25 400 personer av stroke. Det är en minskning med nästan 400 personer jämfört med föregående år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

– Såväl antalet fall av stroke som antalet döda har minskat med cirka 40 procent sedan 2006. Det beror bland annat på att vården har blivit bättre på förebyggande åtgärder, till exempel läkemedelsbehandlingar vid högt blodtryck, förmaksflimmer eller höga blodfetter, säger Anastasia Simi, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Covid-19 vanlig orsak

Under förra året var det dock något fler som avled av sjukdomen. Nästan 6 100 personer som avled 2020, vilket var cirka 200 fler jämfört med 2019.

I den siffran ingår såväl de som hade stroke som underliggande dödsorsak, det vill säga då stroke inledde sjukdomsförloppet som ledde till döden, som de fall där stroke angavs som komplikation eller bidragande dödsorsak.

Bland de personer som avled med stroke som bidragande dödsorsak var covid-19 en av de vanligaste underliggande dödsorsakerna.

Vanligast bland äldre

Stroke förekommer i alla åldrar men är vanligast bland äldre. Tre av fyra som drabbades av stroke under 2020 var 70 år eller äldre. Av de strokefall som inträffade 2020 avled 14 procent av personerna samma dag, 25 procent inom 28 dagar och 35 procent inom 365 dagar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan