Stroke och hjärtinfarkt har minskat under pandemin

Coronapandemin Både hjärtinfarkt och stroke tycks ha minskat under coronapandemin, åtminstone räknat som inrapporterade fall. Det konstaterar nu Socialstyrelsen i en ny rapport.

Stroke och hjärtinfarkt har minskat under pandemin
Bild: Pixabay.

Kvalitetsvård har tidigare berättat om att man från kvalitetsregistret Swedheart konstaterat en minskning av antalet hjärtinfarkter. Samma sak gäller de rapporterade fallen av stroke, konstaterar nu Socialstyrelsen, som inte har något riktigt svar på frågan varför det ser ut så.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Samtidigt visar Socialstyrelsens rapport att akuta behandlingar vid stroke och hjärtinfarkt samt räddningsinsatser vid till exempel hjärtstopp på sjukhus har getts i stort sett i samma utsträckning som tidigare. Det har även genomförts en fortsatt hög andel planerade operationer inom rekommenderad tid bland personer som löper hög risk att insjukna i stroke eller hjärtinfarkt, säger Anastasia Simi, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

– En orsak kan vara att de med lindriga symtom, särskilt i gruppen 70 år och äldre, undvikt att söka akut vård för att minska risken att bli smittade eller för att inte belasta vården. Det kan också bero på en lägre grad av inrapportering eller en eftersläpning i inrapporteringen till berörda register. Ytterligare en orsak kan vara att patientflödet på en del sjukhus har ändrats och att patienter har placerats på andra vårdavdelningar än speciella strokeenheter och hjärtavdelningar, vilket påverkat registreringen, fortsätter hon.

Socialstyrelsen fortsätter att följa utvecklingen när det gäller både stroke och hjärtinfarkt.

– Det är viktigt att ta reda på vad minskningen beror på och om siffrorna har börjat återgå till mer normala nivåer. Att inte söka vård eller hamna fel i vården vid dessa allvarliga tillstånd kan på sikt leda till en högre dödlighet och funktionsnedsättning, säger Anastasia Simi.

Läs hela rapporten

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan