Målnivåer för demensvård klara

Demensvård Minst 90 procent av de som diagnosticerats med demens ska få en fullständig basal demensutredning, och en lika stor andel bör regelbundet följas upp av primärvården eller specialistvård.

Målnivåer för demensvård klara
Foto: Gerd Altmann.

Det är några av punkterna i Socialstyrelsens mätbara målnivåer för demensvård, som ska förbättra de nationella riktlinjerna och kunna utgöra en grund för regioners och kommuners kvalitetsarbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– För att säkerställa att individens sammanhållna behov tillgodoses är det viktigt att personer med demenssjukdom följs upp ordentligt. Demenssjukdom leder till att den kognitiva förmågan samt funktions- och aktivitetsförmågan succesivt försämras. Behovet av medicinska och sociala åtgärder förändras därmed över tid. Därför behövs regelbunden uppföljning av demenssjukdomen, andra sjukdomar, förskrivningen av läkemedel och behovet av omsorgsinsatser, säger Stefan Brené, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Det var efter en utvärdering 2018 av följsamheten gentemot de nationella riktlinjerna för demensvård som Socialstyrelsen insåg att den behövde kompletteras med mätbara målnivåer för att fungera effektivt.

I den nya skrift som nu presenteras preciserar myndigheten flera tydliga mål, däribland:

* Minst 90 procent av alla personer med nydiagnostiserad demenssjukdom ska genomgå en fullständig basal demensutredning. Enligt kvalitetsregistret SveDem var andelen demenssjuka som fick en basal utredning år 2018 bara 75 procent.

* Minst 90 procent av de som fått en demensdiagnos ska också följas upp regelbundet inom primärvården, den kommunala hälso- och sjukvården eller specialistvården.

* Minst 90 procent ska genomgå en strukturerad funktions- och aktivitetsbedömning.

* 75 procent av alzheimersjuka som vårdas i primärvården och 80 procent i specialistvården bör behandlas med demensläkemedel.

* Färre än 10 procent i särskilda boenden, och färre än fem procent av de som bor hemma bör behandlas med antipsykosläkemedel. Idag är det bara tre regioner – Västmanland, Gotland och Östergötland som uppfyller målet vad gäller särskilda boenden, i alla övriga regioner får mellan 10 och 20 procent av de boende sådana läkemedel.

Många av målnivåerna är klart högre än vad kommuner och regionerna enligt kvalitetsregistren redovisar idag. Därför rekommenderar Socialstyrelsen att man när målet känns långt borta inom regionen eller kommunen sätter upp egna delmål för att längre fram kunna nå målet.

Att nivåerna i många fall sätts till 90 och inte 100 procent motiveras med att det för många inte är möjligt att genomgå åtgärden, till följd av exempelvis somatisk sjukdom och ett redan omfattande vård- och omsorgsbehov.

Läs mer om målnivåerna

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan