Så jagar Sahlgrenska minuter vid stroke

Förbättringsarbete Snabb behandling är helt avgörande för en patient som får en stroke. Genom ett medvetet förbättringsarbete, utbildning och ständig jakt på minuter har Sahlgrenska kapat tiden från ankomst till färdigt ingrepp med flera timmar.

Så jagar Sahlgrenska minuter vid stroke
Snabb behandling är helt avgörande för en patient som får en stroke. Foto: SU

Snabb behandling är helt avgörande vid en stroke. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av de sjukhus som har gjort ett stort förbättringsarbete för att minska ledtiderna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har verkligen jagat minuter, och det har varit ett väldigt tillfredsställande arbete. Att hela tiden hitta förbättringspotential har gjort alla mer alerta, mer på tå, och fokuserade på att hjälpa patienten snabbt, säger Alexandros Rentzos, överläkare i neuroradiologi och neurointervention i en artikel i Sahlgrenska liv tidigare i höstas.

Så har de jobbat med förbättringar

Sahlgrenska är ett av de sjukhus i Sverige som utför trombektomi. Hela handläggningen från patientens ankomst till färdigt ingrepp tar drygt en timme. 2009 tog samma ingrepp däremot 4-5 timmar.

För att kapa ledtiderna har Sahlgrenska gjort förbättringar på flera områden:

  • Ambulansen lämnar inte de akuta patienterna på akuten längre, utan direkt på röntgen där personalen redan är förberedd.
  • På röntgen träffas röntgenläkare och neurolog för att samtala med varandra direkt om var proppen sitter och hur den ska behandlas. Om patienten ska göra trombektomi arbetar neurointerventionspersonalen och narkospersonalen parallellt, vilket har motat ner förberedelsetiderna i angiolabbet till 13 minuter.
  • Alla moment tränas noggrant varje år med hjälp av Simulatorcentrum, Östra sjukhuset. Simuleringen säkerställer också att ny personal får introduktion och träning i det akuta strokeflödet.
  • All personal i vårdkedjan har utbildats och de läkare som först tar emot patienterna har tagit ett särskilt ”trombolyskörkort”, som ett sätt att säkra att alla har kunskap om patientens resa.
  • 12 ambulanser i Västra Götalandsregionen utrustats med videokameror som gör att neurologen kan titta på patienten redan i ambulansen och ta ställning till om patienten kan gynnas av en trombektomi eller inte. Det beslutet gör i sin tur att förberedelserna på sjukhuset kan börja medan patienten fortfarande är i ambulansen.

Snabbt från ankomst till ingrepp

I dag används framför allt två behandlingar för akut stroke: den propplösande läkemedelsbehandlingen trombolys, och interventionen trombektomi.

Under en trombektomi går neurointerventionspersonal in med en kateter i ljumsken och drar ut blodproppar ur hjärnans blodkärl med olika verktyg.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det strokecenter som gör flest trombektomier i Sverige – 299 stycken under förra året, vilket motsvarar en tiondel av strokepatienterna. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är också det center som har bäst behandlingsresultat, med 94 procent framgångsrika trombektomier.

Siffrorna i korthet:

  • Tid från sjukhusankomst till röntgen: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 6 minuter, median bland samtliga center 8 minuter
  • Tid från sjukhusankomst till kärnpunktion: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 30 minuter, median bland samtliga center 41 minuter
  • Ankomst angiolabb till kärlpunktion: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 13 minuter, median bland samtliga center 20 minuter
  • Kärlpunktion till slutresultat: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 28 minuter, median bland samtliga center 41 minuter

Källa: EVAS årsrapport 2020

Hämtar fler artiklar
Till startsidan