App för stroke sparar livsviktig tid

Digitalisering En ny app innebär att strokepatienter kan få snabbare vård vid Centralsjukhuset i Karlstad. Bättre kommunikation och ett gemensamt fokus i teamet är några av styrkorna.

App för stroke sparar livsviktig tid
Felix Andler och Johan Hellman ser stora fördelar med den nya appen för stroke. Foto: Kristoffer Andrén

Vid en stroke är varje minut viktig. Fem minuters fördröjning av propplösande behandling minskar chansen att bli återställd med 5 procent. Och för varje fem minuters fördröjning vid trombektomi kommer 1 av 100 patienter ha ett mer uttalad handikapp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Att snabbt kunna bedöma strokens svårighetsgrad och se till att patienten får rätt behandling är därför helt avgörande.

Nästan halva tiden

Centralsjukhuset i Karlstad har sedan oktober förra året testat en app för strokepatienter. Och resultaten är lovande. Tiden door-to-needle, den tid det tar från det att en patient anländer till ett sjukhus tills den propplösande behandlingen är igång, sjönk under testperioden från 25 minuter till 14 minuter.

– Elva minuter låter inte mycket, med de kan verkligen göra stor skillnad för patienten, säger Felix Andler, neurolog vid Centralsjukhuset i Karlstad som varit drivande i arbetet med appen.

Fakta

Fyra korta fakta om stroke

  1. Varje år drabbas 26 000 personer av stroke i Sverige. Det är den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdom och cancer.
  2. 2 miljoner nervceller dör varje minut när något av hjärnans kärl täpps till av en propp.
  3. Trombolys, propplösande behandling, kan ges vid stroke. För varje 5 minuters fördröjning av propplösande behandling minskar chansen att bli återställd med 5 procent.
  4. Trombektomi är ett ett ingrepp där en blodpropp tas bort med hjälp av tunna verktyg som förs in via blodkärl. För varje 5 minuters fördröjning vid trombektomi kommer 1 av 100 patienter vara beroende av hjälp i det dagliga livet.

Appen består egentligen av två verktyg, en för bedömning och en för kommunikation. Bedömningverktyget hjälper ambulanspersonalen att göra en skattning av svårighetsgraden på stroken. Utifrån vårdbehov och var man befinner sig rent geografiskt föreslår appen därefter hur patienten på snabbaste sätt kommer till rätt sjukhus.

Appen visar ambulansens väg

När patienten är bedömd startar ambulanspersonalen kommunikationsverktyget som fungerar som en chatt där alla i vårdkedjan får all information om patienten.

Appen har även en trackingfunktion som innebär att alla kan följa ambulansens väg till sjukhuset med kontinuerliga uppdateringar om beräknad ankomsttid.

Appen visar ambulansens väg till sjukhuset.

Detta innebär att alla är redo när patienten kommer till sjukhuset. De vet hur patienten mår, vad som gjorts i ambulansen, när ambulansen beräknas anlända och kan på så vis planera för sin egen insats. Skulle patienten behöva transport vidare till något annat sjukhus för operation kan man även förvarna ambulanshelikoptern.

Dessutom finns röntgenbilder snabbt till hands i appen och kan ses även av kollegor på andra sjukhus.

– Dessutom ser vi att appen påverkat arbetsmiljön på ett positiv sätt. När du är förvarnad om vad som ska hända och vet när patienten kommer in så blir det också mindre stressigt, säger Felix Andler.

Alla gör på samma sätt

Johan Hellman är en av de ambulanssjuksköterskor som varit med och testat appen sedan start. Han medger att det fanns ett visst motstånd till att börja med eftersom verktyget innebär ett extra arbetsmoment för dem. Men idag ser han enbart fördelar.

Johan Hellman, ambulanssjuksköterska

– Den stora fördelen är skattningsverktyget som säkerställer att alla gör bedömningen på samma sätt. Det blir bättre kvalitetet i bedömningarna, neurologerna vet vilka frågor vi ställt och det blir också mer patientsäkert, säger han.

Dessutom förenklar appen kommunikationen med de mottagande teamen på sjukhuset. Överlämningarna blir smidigare och hela logistikkedjan flyter på bättre när alla har möjlighet att planera för att ta emot patienten.

Får återkoppling på arbetet

Felix Andler poängterar att appen också ökat delaktigheten. Tack vare chattfunktionen får alla återkoppling på sitt arbete och kan följa hur det går för patienten. Han tror att fler insett hur avgörande varje minut är och han upplever att medarbetarna blivit mer engagerade i att ytterligare kapa ledtiderna

Johan Hellman håller med.

– Folk blir mer peppade och ser vad de själva kan göra för att spara tid. Det blir tydligt hur ledtiderna faktiskt ser ut, säger han.

Appen förbättrar kommunikationen med de mottagande teamen på sjukhuset. Överlämningarna blir smidigare och hela logistikkedjan flyter på bättre. Foto: Kristoffer Andrén

Sedan slutet av januari använder alla tre sjukhus i Värmland appen. Även Sahlgrenska sjukhuset använder den när de tar emot patienter från Värmland. Felix Andler hoppas nu att fler följer efter.

– Tidsaspekten är enormt viktig vid stroke. Det är avgörande att snabbt kunna samarbeta med många enheter, något som appen underlättar. Jag hoppas verkligen att den är här för att stanna, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan