Vårdsamarbete över gränsen i Skåne

I framtiden ska det bli lättare för den som bor i Skåne att få vård i Danmark. Det är en del av innebörden i en principöverenskommelse som slutits denna vecka mellan de båda regionerna Skåne och Hovedstaden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Denna principöverenskommelse lägger grunden fortsatt samarbete med till exempel ett utvidgat arbete inom

Carl Johan Sonesson ser överföringen av patientdata som en viktig nöt att knäcka i det kommande samarbetet. Foto: Region Skåne.

sjukvården. Det gäller inte minst möjligheten för våra medborgare i Skåne och i Hovedstadsregionen att söka vård i det andra landet. Vi behöver både förbättra informationen och reda ut hur patientdata ska hanteras. Hela utvecklingen med digitalisering och vad det innebär för såväl sjukhusvården som möjligheten att vårdas hemma. Jag ser fram emot det fortsatta samarbetet, säger regionstyrelsens ordförande i Skåne, Carl Johan Sonesson, i ett pressmeddelande.

Avsiktsförklaringen säger också att de båda regionerna ska göra gemensamma ansträngningar för att öka konkurrenskraften, attraktiviteten och innovationsförmågan inom hälso- och sjukvården såväl som inom andra områden.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan