Västerbotten ökar tillgängligheten för funktionsnedsatta

Västerbotten ökar tillgängligheten för funktionsnedsatta

I Umeå öppnas nu en särskild mottagning för funktionsnedsatta på hälsocentralen Ersboda. Vid mottagningen, Primo (primärvårdens medicinska omhändertagande), arbetar ett team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare samt sjuksköterska.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Målgruppen är exempelvis personer med Downs syndrom, ryggmärgsbråck, flerfunktionshinder och autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. Personer med omfattande medicinsk problematik är prioriterade.

– Det finns många vinster för patienterna med den här lösningen. Bland annat ges möjlighet till regelbundna uppföljningar men också kartläggning, bedömning och planering av insatser utifrån ens egna unika behov. Det blir kontinuitet i och med möjligheten att träffa samma personal vid besöken, säger Maria Eriksson, sjuksköterska i teamet i ett pressmeddelande.

Mottagningen fokuserar på funktionsnedsättningens problematik och är öppen för alla inom målgruppen, även de som är listade vid en annan vårdcentral. För besvär som inte är relaterade till funktionsnedsättningen hänvisas patienten till sin vanliga vårdcentral.

– Det känns fantastiskt att vi äntligen är igång. Det är en efterlängtad och efterfrågad satsning, inte minst från funktionshinderrörelsen. Patienten i centrum och tillgänglighet är viktiga ledord för verksamheten. Genom ett anpassat arbetssätt med bland annat planerad uppföljning finns möjlighet att ge rätt insats, i rätt tid och till rätt person, säger Elisabeth Säfvenberg, projektledare.

Liknande mottagningar finns på flera håll i landet. I Västerbottens läns landsting görs just nu  en särskild satsning för att stärka det medicinska omhändertagandet för den här målgruppen vuxna personer med medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Sedan tidigare finns en liknande verksamhet vid hälsocentralen i Vännäs.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan