Peer support på ny självskadeenhet

Peer support på ny självskadeenhet

Sedan två veckor finns på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg en ny självskadeenhet. Det är den första högspecialiserade enheten i Sverige för personer med allvarligt självskadebeteende.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Avdelningen erbjuder patienterna ett intensivt och strukturerat behandlingsprogram, och det finns också möjlighet att få ett behandlingsprogram med fokus på posttraumatisk stress.

– Många av dem som inte blir hjälpta av dagens behandlingsmetoder är svårt traumatiserade. Det finns ofta en rädsla hos vården för att gå in och jobba med trauman då det riskerar sätta igång allvarliga självskadebeteenden. Skillnaden med vår enhet är att vi kan erbjuda traumabehandling i en trygg miljö med kompletterande DBT-behandling. Vi har även en hög personaltäthet så att vi kan hantera patienternas reaktioner och ge dem det stöd de behöver, säger enhetschefen Nina Pedersen i ett pressmeddelande.

Enheten arbetar också  med så kallad peer support; tidigare patienter som stöd för de inlagda patienterna. En av dem är Cathrine Hagman Holmen, som inför starten förklarade hur hennes  medverkan först och främst handlar om att finnas där som stöd för patienten, och visa att hon har varit i deras situation.

– Jag trodde aldrig att jag skulle bli fri från mitt självskadebeteende men jag blev räddad tack vare DBT-behandling. Jag kan hjälpa patienterna att förstå att det är möjligt att bli frisk och visa vilka vägar man kan gå, fortsatte hon.

 

Nina Pedersen understryker i ett mejl till Kvalitetsvård hur viktig peer supportens erfarenhet av självskadebeteendet och tillfrisknandet är.

– Denna kompetens är enormt värdefull, då den bidrar till ingjuta hopp och patienter känner sig oftare förstådda av någon med liknande erfarenhet. Och vi vet alla, att förståelse är grunden i att kunna förstå och hjälpa sig själv. Peer supportarna har inget behandlingsansvar men deltar i de olika aktiviteterna och behandlingsinsatserna och bidrar med sina erfarenheter av psykisk ohälsa, att vara patient och att återhämta sig. De gör ett fantastiskt jobb!

Hon förklarar också att enheten kommer att arbeta ihop med öppenvård och att man även kommer att bedriva forskning.

–Vi är ett stort team som nu med stor entusiasm och engagemang tar oss an utmaningen att ge högspecialiserad vård till personer med allvarligt självskadebeteende i mening att vara en länk i en behandlingskedja där behandlingen fortgår i nästa länk – öppenvård. Vi kommer samla på oss färdigheter som vi skall utvärdera i syfte att utveckla vården vidare och har även som mål att från dag 1 bedriva forskning till gagn för denna patientgrupp – så att vi ger vård som hjälper patienten att skapa ett liv värt att leva.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan