7 goda råd för brukarmedverkan

Vill ni involvera brukarna i förbättringsarbetet? Här är sju goda råd.

* Skapa trygghet genom att ta reda på vad brukarna känner att de behöver för att kunna delta.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

* Innan en brukare kan arbeta med frågor som berör andra i en utvecklingsgrupp kan de behöva förbereda sig genom att skaffa sig distans till sin egen historia.

* Låt gruppen få mycket tid att lära känna varandra.

* Se till att ha mycket utrymme för diskussioner och se till att allas synpunkter får komma fram.

* Tydliggör vad som förväntas av deltagarna. Skapa ramar för arbetet, med med en början och ett slut. Slutet kan vara en överlämning till någon annan efter en viss tid.

* Var generös. Ge ersättning för resor och arvode för tiden. Viktigt för att man ska känna sig uppskattad och tagen på allvar.

* Lyft fram betydelsen av gruppens arbete, hur det används och vilket värde det skapar, både före, under och efter projektet.

* Ge medarbetarna utbildning och stöd. Se till att de får lägga tid på detta arbete.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan