Involvering har gett resultat

Fyra olika förbättringsteam med medarbetare, anhöriga och brukare har deltagit i projektet Brukarmedverkan i kvalitetsutveckling.

Involvering har gett resultat

Fyra olika förbättringsteam, alla med en mix av medarbetare, anhöriga och brukare, har deltagit i projektet Brukarmedverkan i kvalitetsutveckling inom psykiatriska vård- och stödverksamheter inom psykiatriska vård- och stödverksamheter som startade våren 2013. Under året träffades alla teamen fem heldagar för att jobba med värdeflöden, lära sig olika sätt att mäta kvalitet i sin verksamhet samt hantera konkreta verktyg för förbättringsarbetet, som fiskbensdiagram och pgsa-hjul (planera, göra, studera och agera). Däremellan jobbade teamen var för sig i sina respektive förbättringsprojekt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Ett av teamen, en psykiatrisk rehabiliteringsmottagning för unga vuxna, har jobbat med att öka deltagandet i aktiviteter. Genom att samtala och tillsammans utforska vad det är som gör att man inte kommer till en aktivitet har de också hittat lösningar som fungerar. Det kan handla om en extra påminnelse dagen innan, eller att de mjukstartar mötet med att fika och stöttar och inväntar dem som behöver mer tid för att dyka upp.

Ett annat team har jobbat med kontakter med anhöriga. Målsättningen var att ta kontakt med närstående inom 24 timmar, i början av projektet låg den siffran på 50 procent. Genom att utveckla rutiner och checklistor tillsamman med anhöriga, där det exempelvis kom fram vilka tider det är mest lämpligt att ringa på, ökade siffran till 67 procent efter bara några månader.

Projektet har även utmynnat i ett studiematerial och en tvådagars utbildning där man får lära sig metoder och verktyg för att involvera brukare och patienter i förbättringsarbetet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan