Barnens önskningar formar nya sjukhuset

Barn, tonåringar och föräldrar har varit med och skapat nya Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg som nu börjar byggas.

Barnens önskningar formar nya sjukhuset

Igår togs det första spadtaget för nya Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. På plats var 100 barn som grävde i jorden. Det är också just barn, tonåringar och deras föräldrar som har format sjukhuset som påbörjar inflyttning 2018 och ska stå klart 2020.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Monica Johansson, barnsjuksköterska och verksamhetsutvecklare är processledare. Att få med barnens perspektiv i utvecklingsarbetet var en självklarhet.

– Det är de och deras föräldrar som ska vistas i lokalerna, de vet bäst hur de vill ha det. Vissa ligger inne i flera månader och det är viktigt att de trivs och att allt runt om fungerar.

2010 började arbetet med att fånga in önskningar genom workshops. Mindre barn fick rita, måla och blev intervjuade. Äldre barn fick skriva ned vad de önskade, vad som var bra och vad som saknades på det nuvarande sjukhuset. Föräldrar intervjuades. Även en årskurs 3 och 5 på en skola i närheten fick dela med sig av tankar och åsikter. Önskningarna analyserades och fem tydliga punkter som var viktiga för barnen utkristalliserades: En stor tv och dator eller platta. Wifi för att kunna Skypa med vänner och vara delaktig i skolan. En säng så att närstående skulle kunna sova över och så möjlighet till lekterapi – att snickra, måla, leka och syssla med musik.

Föräldrarnas önskningar var främst enpatientsrum med tillgång till egen dusch och toalett och möjlighet att sova över. De ville också ha ett anhörigrum där det gick att laga mat och en så kallad lugn vrå där de kunde vila från sjukhusintrycken.

Alla önskningar från både barn och föräldrar som nämns ovan blir verklighet i det nya sjukhuset. Ett visionsdokument med sjukhusets sju värdeord har också legat som grund i arbetet.

–  Exempelvis innebär värdeordet en trygg och läkande miljö att vi har tittat mycket på forskning som visar att naturkontakt och färger, form, ljus och ljud är otroligt viktigt för tillfrisknande, säger Monica Johansson.

Nu har också projektet gått in i en mer designfokuserad fas med fokus på färger och interiör. En barnkulturdesigner och en inredningsarkitekt är engagerade för att tonåringars och föräldrars synpunkter  på den inre miljön.

– Vi värdesätter verkligen de synpunkter vi fått in, sedan måste det professionella också komma in. Det kan inte bli som hemma, vi behöver ha maskiner och uttag. En av de viktigaste satsningarna är just lekterapin och nu kommer den att ligga direkt vid entrén och vara det första man möter, vi vill visa att här tänker vi barnen och tonåringarna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan