AI kan ge mer kvalitetssäker bröstcancervård

Artificiell intelligens Med hjälp av artificiell intelligens – AI – kan bröstcancerdiagnostik bli mer kvalitetssäker och jämlik. Just nu utvecklas en sådan teknik av en Johan Hartmans forskargrupp på Karolinska Institutet.

AI kan ge mer kvalitetssäker bröstcancervård
Johan Hartman. Foto: Privat.

Analysföretaget Bisnode har utsett Johan Hartman, docent och forskare vid Institutionen för onkologi och patologi, till årets mottagare av Sophia-stipendiet för AI i samhällets tjänst.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Forskarna på Karolinska har använt sig av tusentals prover från bröstcancerpatienter, som har matats in i dator för bildanalys.

– Vi har tränat ett AI-system att läsa av de prover som tagits på bröstcancerpatienterna. För en patolog är det inte svårt att känna igen de minst farliga tumörerna, och inte heller de mest aggressiva. Men det finns en stor gråskala däremellan, där vi har funnit att AI kan vara till stor hjälp för att gradera hur aggressiv cancer det handlar om, berättar Johan Hartman för Kvalitetsvård.

Den kunskapen är av vikt när läkaren ska ta ställning till vilken vård som eventuellt behöver ges utöver en operation, före eller efter ett sådant ingrepp.

– Det kan till exempel handla om kemoterapi, som behövs ibland, men som också är förenat med många biverkningar, varför den inte ska ges i onödan, fortsätter han.

Ännu så länge är allt på forskningsstadiet och metoden används inte kliniskt idag.

– Vi hoppas att publicera vår första artikel inom några månader. Vi fortsätter sedan med en större klinisk studie och hoppas efter det att kunna utveckla ett datasystem som får en CE-märkning och kan användas kliniskt i hela landet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan