Akademiska startar hjärtsviktsavdelning

Akademiska startar hjärtsviktsavdelning

I nästa vecka öppnas en ny öppenvårdsavdelning på Akademiska sjukhuset för patienter med hjärtsvikt. Experter inom kardiologi och internmedicin ska erbjuda patienterna snabbare diagnos och vård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Den främsta målgruppen är patienter med försämrad hjärtsvikt som kan erbjudas behandlingar dagtid, men även patienter med en nyupptäckt eller misstänkt hjärtsvikt i behov av diagnos eller stabilisering. Vi kommer även att kunna justera medicineringen hos patienter efter utskrivning från slutenvården, säger Per-David Kvidal, överläkare i kardiologi på Akademiska sjukhuset och ansvarig för den nya enheten i ett pressmeddelande.

Som exempel på snabbare behandling nämner han en intravenös läkemedelsbehandling som tidigare gavs under ett dygn men nu kan ges på tio timmar i dagvård.

– Genom att patienter med misstänkt hjärtsvikt, som nyligen upptäckts i primärvården, kan remitteras till oss för stabilisering och diagnostisering, slipper de bli för dåliga. Vi kan även erbjuda justering av läkemedelsbehandling i dagvård för patienter som varit inlagda på sjukhuset. Att detta sker inom en vecka efter utskrivning, har visat sig ge en bättre prognos, berättar Per-David Kvidal.

Den nya öppenvårdsenheten för hjärtsvikt kommer, förutom dagvård med fem vårdplatser måndag-fredag, att ha läkarmottagning och sviktsjuksköterskemottagning. Bemanningen av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor delas mellan kardiologen och internmedicin. Enheten kommer även att ha medicinska sekreterare som växlar mellan arbete på öppenvårdsenheten och sin hemavdelning. Förhoppningen är att den också ska avlasta akutmottagningen och vårdavdelningar.

– Genom att ansvaret för bemanningen delas mellan internmedicin och kardiologen får vi ett ökat erfarenhetsutbyte vilket kan bidra till utveckling av nya arbetssätt samtidigt som patienterna får tillgång till experter från båda disciplinerna, säger Per-David Kvidal.

Idén till öppenvårdsenheten växte fram under arbetet med värdebaserad vård för hjärtsvikt, där man inhämtade synpunkter från patient- och anhörigrepresentanter. Enheten kan ses som en lösning på sådant som orsakat frustration hos patienterna – som att ofta behöva vänta länge på akuten, eller en  utskrivningsprocessen som känts otrygg. Önskemål har också framförts om snabba och tydliga kontaktvägar samt om snabba återbesök för att undvika återinläggning. Som en del av arbetet med värdebaserad vård kommer sjukhuset fortsätta mäta det värde man skapar för patienterna för att utvärdera den nya öppenvårdsenheten

Planeringen av den nya enheten har skett i nära samråd med primärvården, som varit pådrivande för att få igång verksamheten. Tanken är att läkare på vårdcentralerna ska kunna ringa enheten för konsultation och få råd om vad man kan göra själv, men även information om att man vid behov kan skicka remiss och boka in patienten på öppenvårdsenheten.

Bilden: Per Kvidal. Foto: Elisabeth Tysk, Akademiska sjukhuset.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan