Pris för hälsofrämjande till psykosmottagning

Patienter med schizofreni har en överdödlighet i hjärtkärlsjukdom. På många håll i landet har detta uppmärksammats och psykiatriska avdelningar arbetar aktivt med livsstilsförändring för patientgruppen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
 Yvonne Lowert. Foto: Akademiska Sjukhuset.

Psykosmottagningen på Akademiska Sjukhuset i Uppsala belönas nu med Region Uppsalas Hälsofrämjandepris 2018.

– Alla patienter hos oss erbjuds en årlig hälsokontroll med kartläggning av levnadsvanor samt somatisk undersökning inklusive blodprov för att upptäcka eventuella metabola riskfaktorer. I hälsosatsningen ingår även individanpassad rådgivning, tobaksavvänjning, fysisk aktivitet på recept och gruppverksamhet, bland annat promenadgrupp, innebandy, gymträning, sluta röka, stegprojektet, hälsa & aktivitet i vardagen, mindfulness med mera, säger Yvonne Lowert, chefsöverläkare och biträdande sektionschef inom psykos- och rättspsykiatrisk vård på Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande..

Hon är själv med i flera nationella grupper kring psykisk ohälsa och levnadsvanor och har tagit fram material i frågan.
– Patienter med schizofreni har ofta, i och med sin sjukdom, försämrade levnadsvanor med rökning, missbruk av alkohol och droger, bristfällig kosthållning samt brist på fysisk aktivitet. Detta bidrar i hög grad till andra samtidiga sjukdomar såsom diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdom. För att hjälpa dessa patienter att förbättra sina levnadsvanor och sin hälsa är det därför särskilt viktigt med ett systematiskt arbetssätt inom psykiatrin, säger Yvonne Lowert.

Enligt nationella föreskrifter ska alla patienter med schizofreni eller psykossjukdomar ha en individuellt utformad plan för kroppslig och psykisk hälsa, sjukdomsbehandling, arbete/sysselsättning, fritid och vardag. Hälsosatsningen är ett led i detta genomgripande arbete.

Vid psykosmottagningen i Uppsala planerar man nu att gå vidare med sitt arbete. En tanke är att man på sikt ska ha  en egen hälsopedagog inom specialistpsykiatrin, en utökning av gymmet i psykiatrihuset och att skapa ett aktivitetsplan med flera hälsoriktade insatser och möjligheter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan