Fem frågor till framtidens ledare i sjukvården

Anna Alm Andersson, mottagare av priset Framtidens ledare i sjukvården. Foto: Anders Alm.

Kvalitetsvård ställde fem frågor till Anna Alm Andersson, chef för division Närsjukvård inom Region Norrbotten, som fått utmärkelsen Framtidens ledare i sjukvården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vilka är de stora utmaningarna i vården idag?

– Den demografiska utvecklingen och det som följer med den kring kompetensförsörjning och förändrat och ökat vårdbehov. Vår stora utmaning inom vården är att förändra våra arbetssätt och få fler samarbetspartners för att möta framtidens, och även nutidens, behov.

Hur löser man dem?

– Vi löser det genom att alltid utgå från patientens perspektiv. Vi måste skapa och genomföra förändrade arbetssätt, nya kompetenser i vården, hitta nya samarbetspartners och implementera och utveckla ett gott ledarskap hos alla inblandade för att möjliggöra förändring.

Hur får man till ett gott medarbetarskap?

– Det viktigaste är att ha en god dialog vid arbetsplatserna, mellan olika verksamheter, arbetsgivare, fackliga företrädare och övriga aktörer – som patientföreningar, kommunen, andra aktörer, med patientens perspektiv som utgångspunkt.

Vilka ytterligare krav ställer en personcentrerad vård där patienten involveras på ledarskapet?

– Det kräver att man verkligen lyssnar för att kunna ta tillvara på patienternas kunskap så att både patienterna och medarbetarna känner att deras åsikter och förslag tas tillvara och att de leder till förbättringar samt att de själva får vara med och genomföra förbättringarna.

Till sist, grattis till utmärkelsen – hur kändes det att ta emot den?

– Väldigt roligt och hedrande men jag inser ju att det ställer stora krav på mig att leva upp till det.

Som vinnare av  Framtidens ledare i sjukvården får Anna Alm Andersson gå ett ledarskapsprogram på Harvard Business School i Boston och får en plats i stiftelsens ettåriga mentor- och managementprogram för yngre chefer i svensk sjukvård. Pristagaren utses av Sjukvårdens ledarakademi.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan