Äldre får vänta längst på akuten

Rapport Efter att ha minskat under pandemin ökar nu antalet besök på akuten. Dessutom har besöken blivit längre. Särskilt långa väntan är det för patienter över 80 år, där var tionde besök varat längre än nio timmar.

Äldre får vänta längst på akuten
Längst tid på akutmottagningarna vistas patienter som är 80 år och äldre. Foto: Adobe Stock

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att akutbesöken blir både fler och längre. När pandemin bröt ut 2020 minskade antalet besök på landets akutmottagningar. Men 2021 ökade antalet igen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Tillbaka på samma nivå

Nu visar den nya statistiken att medianväntetiden till läkarbedömning återigen ligger på samma nivå som före pandemin, cirka en timme. Andra halvåret 2021 och första halvåret 2022 har dock tiden till läkarbedömning blivit ännu längre.

Dessutom har de totala vistelsetiderna på akutmottagningarna ökat. De ligger nu högre än de gjorde åren före pandemin. Medianvistelsetiden låg under 2021 på 4 timmar och 3 minuter. Tittar man på siffrorna för första halvåret 2022 har vistelsetiderna fortsatt öka ytterligare och ligger nu på 4 timmar och 12 minuter.

Värst för äldre

Längst tid på akutmottagningarna vistas patienter som är 80 år och äldre. De väntar i snitt 4 timmar och 35 minuter. Var tionde patient i denna grupp väntar mer än 9 timmar och 13 minuter.

Vistelsetiderna skiljer sig också mycket åt mellan regioner och mellan olika akutmottagningar. Längst vistelsetid 2021 hade Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge i Stockholm, med en mediantid 6 timmar och 22 minuter. Kortast hade Oskarshamns sjukhus, med 2 timmar och 13 minuter.

Läs mer här: Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2021

Hämtar fler artiklar
Till startsidan