Fler väntar på åtgärder i vården – men väntetiderna har blivit kortare

Rapport Fler patienter väntade på operation och behandling första halvåret 2022 jämfört med 2021. Samtidigt minskar väntetiderna för de som väntar. Och de flesta åtgärderna sker inom 30 dagar.

Fler väntar på åtgärder i vården – men väntetiderna har blivit kortare
Väntan på operation har blivit kortare, förutom för den grupp som väntat över 90 dagar. Foto: Adobe Stock

Det visar färska siffror på väntetider från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, för årets första sex månader.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Enligt SKR var det fler som väntade på operation eller behandling inom den specialiserade vården under första halvåret 2022 jämfört med samma period 2021. I snitt stod 183 000 personer i kö varje månad. 2021 var motsvarande siffra 158 000 personer.

Väntetider minskar

Men samtidigt har väntetiderna minskat. Mediantiden för hur länge de som väntar har stått i kö var 68 dagar. Det är en minskning med 10 dagar jämfört med samma period 2021.

En tydlig trend är att en majoritet av patienterna som väntar på vård har väntat kortare tid första halvåret 2022 än förra året. Samtidigt har den grupp som väntat över 90 dagar växt.

Fler väntar länge

Bland gruppen som väntat mer än 90 dagar dominerar patienter som väntar på operation eller behandling inom ortopedi samt öron, näsa och hals.

− De allra flesta patienterna får vård snabbt. Omsättningen av patienter är hög och de patienter med störst medicinskt vårdbehov prioriteras alltid. Den största utmaningen handlar om de patienter som väntat allra längst tid, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fakta: väntetider första halvåret 2022

  • I snitt väntade 183 000 personer på operation eller behandling inom den specialiserade vården per månad. Av dessa hade 54 procent väntat kortare än 90 dagar. Medianväntetiden för de som väntade var 68 dagar.
  • I snitt genomfördes 98 000 planerade operationer och behandlingar inom den specialiserade vården per månad. Av dessa genomfördes 84 procent inom 90 dagar. Medianväntetidetiden för de planerade operationer och behandlingar som genomfördes var 26 dagar.

Siffrorna avser planerade operationer och behandlingar inom den specialiserade vården (inklusive psykiatrin). Akuta operationer och behandlingar är inte inkluderade.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan