Allt vanligare att läkare pratar om levnadsvanor

Patientnöjdhet Allt fler läkare pratar med sina patienter om tobak och alkohol samt motions- och matvanor. Det framkommer i årets upplaga av patientenkäten för primärvården.

Allt vanligare att läkare pratar om levnadsvanor
Allt fler patienter upplever att läkare diskuterar deras levnadsvanor. Foto: Adobe Stock

Årets nationella patientenkät har tittat på hur patienter upplever läkarbesök på hälso- och vårdcentraler.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Läkare pratar levnadsvanor

I enkäten framgår att allt fler patienter upplever att läkare diskuterar deras tobaks- och alkoholvanor, och deras motions- och kostvanor:

  • Drygt 30 procent uppger att läkaren diskuterat alkohol- och tobaksbruk med dem, jämfört med cirka 25 procent i förra mätningen, år 2021.
  • 43 procent att läkaren tagit upp diskussionen kring motionsvanor, jämfört med drygt 40 procent i förra mätningen.
  • Drygt 31 procent pratar om kostvanor, jämfört med drygt 28 procent i förra mätningen.

Fler patienter uppger dessutom att de och läkaren diskuterat vad de själv kan göra för att förbättra sin hälsa.

– Primärvården har även en viktig hälsofrämjande och förebyggande funktion, så det är såklart positivt om fler patienter upplever att läkarna pratar om kosthållning, riskbruk och vikten av fysisk rörelse. Vi får hoppas att det är en trend som håller i sig, och att det har effekt på folkhälsan, säger Ameli Norling, hälso- och sjukvårdschef på SKR.

Små förändringar i mätningen

I övrigt är förändringarna jämfört med tidigare mätningar mycket små. Enkäten visar att patienter överlag har en positiv upplevelse av primärvården och skulle rekommendera sin vård- eller hälsocentral.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan