Få regioner klarar vårdgarantin till BUP

Rapport Köerna till BUP växer. Över hälften av alla barn måste vänta mer än 30 dagar på sitt första besök. Men skillnaderna mellan olika regioner är stora. I Region Västerbotten får nio av tio barn vänta mer än 30 dagar på sitt första besök, medan motsvarande siffra för Gotland är betydligt lägre.

Få regioner klarar vårdgarantin till BUP
43 000 nya barn som sökte sig till BUP förra året. Foto: Adobe Stock

Allt fler barn söker sig till BUP. Under förra året var det 43 000 nya barn som sökte sig till BUP. Det är en ökning med 5 000 barn jämfört med 2022.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Många får också vänta länge på vård. Drygt hälften av barnen får vänta längre än vårdgarantin på sitt första besök. 8 av 10 barn fick dessutom vänta längre än vårdgarantin på att få en utredning inom BUP under 2023.

Trenden går åt fel håll

Siffrorna kommer från Vårdföretagarnas senaste specialstudie om köerna i vården som den här gången lägger fokus på barnen som söker sig till BUP. Rapporten poängterar också att trenden går åt fel håll, köerna har blivit allt längre de senaste tio åren.

Skillnaden mellan regionerna är dock stora. I Region Gotland var det 5 procent av barnen som behövde vänta längre än vårdgarantin på sitt första besök, medan motsvarande siffra för Region Västerbotten var 90 procent.

– 43 000 nya barn sökte sig till BUP under 2023, det är en ökning med 40 procent på tio år. Väntetiderna har ökat snabbt och vårdgarantin är satt ur spel på de flesta håll i landet. Det är uppenbart att vården inte kunnat svara upp emot de ökade behoven bland barn och unga, säger Björn Arnek, branschekonom på Vårdföretagarna i en kommentar till siffrorna.

Ökat samarbete en lösning

Vårdföretagarna vill nu uppmana Sveriges regioner att se över möjligheterna att upprätta eller stärka samarbeten med vårdgivare som kan avlasta regionens egen verksamhet.

“Därutöver måste den maktlöshet som många barn och föräldrar upplever adresseras på allvar. Det är en fråga för regeringen. Makt måste flyttas till barnen och deras föräldrar: klarar inte den egna regionen av att hålla vårdgarantin måste man få rätten och vägledningen som krävs för att få vård på annat håll” skriver de en kommentar till rapporten.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan